Để tiến hành tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2022-2025 theo đúng quy định của Điều lệ Đảng; Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh triển khai Kế hoạch số 44-KH/ĐUK ngày 22/4/2022 của Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về việc tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Việc chuẩn bị nội dung đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2022 – 2025 phải theo đúng quy định của Điều lệ Đảng và hướng dẫn của Trung ương, trong đó cần bảo đảm các yêu cầu:

Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 phải thực hiện theo phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ, đoàn kết đi đôi với giữ vững nguyên tắc; coi trọng chất lượng, hiệu quả và phát huy trí tuệ, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu cấp ủy.

Các văn kiện trình đại hội; báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của chi ủy chi bộ phải đánh giá đúng, trung thực, khách quan, sát với kết quả thực hiện nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022…; chỉ rõ những ưu điểm, khuyết điểm và nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện; đồng thời xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ để thực hiện trong nhiệm kỳ 2022-2025.

Công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử chi ủy nhiệm kỳ 2022-2025 phải thực hiện đúng Điều lệ Đảng; bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ và dân chủ, khách quan, minh bạch. Chú trọng phát hiện, giới thiệu tham gia cấp uỷ những cán bộ có đức, có tài, có uy tín, triển vọng thông qua hoạt động thực tiễn, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ,…. Tập trung giải quyết, xử lý kịp thời những tồn tại, hạn chế, yếu kém mà cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động quan tâm.

Cổng Thông tin điện tử của Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh trân trọng giới thiệu toàn văn Kế hoạch số 44-KH/ĐUK ngày 22/4/2022 của Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về việc tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Chi tiết Kế hoạch xem tại file đính kèm dưới đây:

Tâm Phương

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:


Tin cùng chuyên mục

 Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa
  374 người đã bình chọn
  Thống kê truy cập
  Thống kê: 3.383.371
  Trong năm: 994.293
  Trong tháng: 90.100
  Trong tuần: 17.630
  Trong ngày: 1.518
  Online: 35