Ngày 15 tháng 9 năm 2022, Ban Dân tộc HĐND tỉnh tiến hành giám sát viêc thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới tại các thôn, xã trên địa bàn huyện Như Xuân, giai đoạn 2018-2021, Ông Cầm Bá Chái, Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm trưởng đoàn. Cùng tham dự có Lãnh đạo Văn phòng điều phối nông thôn tỉnh, Thường trực HĐND huyện Như Xuân.

Trước khi làm việc với huyện, Đoàn giám sát đi kiểm tra thực tế tại một số thôn, bản của xã Cát Tân

Theo báo cáo của huyện việc triển khai thực hiện Chương trình nông thôn mới trên địa bàn đã được cấp ủy, chính quyền quan tâm chỉ đạo triển khai nghiêm túc theo hướng dẫn của cấp trên và đạt được những kết quả đáng khích lệ: Nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên địa bàn đã có nhiều chuyển biến tích cực. Kinh tế tăng trưởng đạt khá trên 17% năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Đời sống vật chất, tinh thần của cư dân nông thôn cải thiện rõ rệt, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn tăng. Các hoạt động văn hóa, thôn tin, thể dục, thể thao, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phát triển nhanh, từng bước đáp ứng yêu cầu sản xuất, đời sống của nhân dân. Hệ thống chính trị ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; phong trào toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới được Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị- xã hội và nhân dân tích cực hưởng ứng.

Kết quả thực hiện việc xây dựng nông thôn mới đến ngày 31/12/2021 trên địa bàn huyện đã có 5/15 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 33%, cuối năm 2021 bình quân tiêu chí trên địa bàn huyện đạt 16,3 tiêu chí/xã; số thôn đạt chuẩn nông thôn mới là 60/112 thôn, đạt 53,6%, bình quân tiêu chí thôn đạt chuẩn nông thôn mới đạt 11 tiêu chí/thôn.

Giai đoạn 2018-2021 tổng nguồn vốn huy động thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện 1.075.507 triệu đồng, trong đó nhân dân tham gia đóng góp là chiếm 50% (bằng tiền, ngày công, hiến đất, vật liệu).

Đồng chí Cầm Bá Chái, Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các thành viên trong đoàn giám sát, đồng chí Cầm Bá Chái, Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền huyện Như Xuân trong việc tổ chức thực hiện việc xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện trong thời gian qua.  

 Đồng chí đề nghị trong thời gian tới huyện tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các xã chưa đạt chuẩn nông thôn mới tiếp tục phấn đấu để đạt chuẩn nông thôn mới, mặt khác những xã đã đạt chuẩn nông thôn mới trong thời gian qua tiếp tục phải hoàn thiện nâng cao chất lượng các tiêu chí để xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:


Tin cùng chuyên mục

 Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa
  323 người đã bình chọn
  Thống kê truy cập
  Thống kê: 3.095.401
  Trong năm: 966.266
  Trong tháng: 98.551
  Trong tuần: 22.746
  Trong ngày: 3.150
  Online: 88