Ngày 16 tháng 9 năm 2022, Ban Dân tộc HĐND tỉnh tiến hành giám sát viêc thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới tại các thôn, xã trên địa bàn huyện Như Thanh, giai đoạn 2018-2021, đồng chí Cầm Bá Chái, Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm trưởng đoàn. Cùng tham dự có lãnh đạo Văn phòng điều phối nông thôn tỉnh, Thường trực HĐND huyện Như Thanh.

Trước khi làm việc với huyện, Đoàn giám sát đi kiểm tra thực tế tại một số thôn, bản của xã Phượng Nghi và Mậu Lâm.

Đồng chí Cầm Bá Chái, Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Theo báo cáo của huyện việc triển khai thực hiện Chương trình nông thôn mới trên địa bàn được cấp ủy, chính quyền quan tâm chỉ đạo triển khai nghiêm túc và đạt được những kết quả đáng khích lệ: Nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên địa bàn có nhiều chuyển biến tích cực, rõ nét, nhiều mô hình sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị mang lại hiệu quả kinh tế cao được nhân rộng; kinh tế tăng trưởng với tốc độ nhanh, thu nhập bình quân đầu người tăng; tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm trên 5% theo tiêu chí nghèo đa chiều; chất lượng cuộc sống của nhân dân không ngừng được cải thiện. Hệ thống chính trị ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; phong trào toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới được Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tích cực hưởng ứng.

Kết quả thực hiện việc xây dựng nông thôn mới đến ngày 31/12/2021 trên địa bàn huyện đã có 9/13 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 69,2%, trong đó có 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Đối với việc xây dựng thôn, bản nông thôn mới: Sau khi thực hiện sáp nhập các thôn, toàn huyện có 75 thôn đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 50,3%, trong đó có 12 thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Tính đến cuối năm 2021 bình quân tiêu chí trên địa bàn huyện đạt 17,3 tiêu chí/xã; bình quân tiêu chí thôn đạt chuẩn nông thôn mới đạt 12,57 tiêu chí/thôn.

Giai đoạn 2018-2021 tổng nguồn vốn huy động thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện 1.109 tỷ đồng, trong đó nhân dân tham gia đóng góp chiếm 61,45% (bằng tiền, ngày công, hiến đất, vật liệu).

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các thành viên trong đoàn, đồng chí Cầm Bá Chái, Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền huyện Như Thanh trong việc tổ chức thực hiện việc xây dựng nông thôn mới trên địa bàn trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới huyện tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các xã chưa đạt chuẩn nông thôn mới tiếp tục phấn đấu để đạt chuẩn nông thôn mới, mặt khác những xã đã đạt chuẩn nông thôn mới trong thời gian qua tiếp tục phải hoàn thiện nâng cao chất lượng các tiêu chí để xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, phấn đầu huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025 theo nghị quyết của huyện đã đề ra.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:


Tin cùng chuyên mục

 Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa
  242 người đã bình chọn
  Thống kê truy cập
  Thống kê: 1.745.649
  Trong năm: 670.198
  Trong tháng: 65.217
  Trong tuần: 14.649
  Trong ngày: 379
  Online: 56