Đề nghị Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội phối hợp với Bộ Tài chính nghiên cứu, bổ sung thêm quy định nội dung và mức chi, gồm: (i) Chi văn phòng phẩm cho hoạt động quản lý chính sách trợ giúp xã hội; (ii) Chi công tác tuyên truyền chế độ chính sách đối với người khuyết tật, chi cho công tác xác định mức độ khuyết tật của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật (Theo Luật người khuyết tật và Thông tư số 01/2019/TT-BLĐTBXH ngày 02/01/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) để đảm bảo quy định thống nhất.

Ngày 07/11/2023, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có Văn bản số 4759/BLĐTBXH-VP về việc trả lời kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, cụ thể như sau:

Thực hiện Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 76/2021/TT-BTC ngày 15/9/2021 hướng dẫn thực hiện một số điều, khoản của Nghị định số 20/2021/NĐ-CP; nội dung chi và mức chi văn phòng phẩm cho hoạt động quản lý chính sách trợ giúp xã hội được thực hiện theo các quy định của pháp luật về chi thường xuyên của các cơ quan quản lý nhà nước và thuộc thẩm quyền hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Về nội dung chỉ và mức chi thực hiện công tác tuyên truyền được thực hiện theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 76/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:


 Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa
  295 người đã bình chọn
  Thống kê truy cập
  Thống kê: 2.833.177
  Trong năm: 918.037
  Trong tháng: 81.651
  Trong tuần: 16.789
  Trong ngày: 957
  Online: 76