Ngày 20 tháng 3 năm 2024, Ban Dân tộc HĐND tỉnh tiến hành giám sát việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi từ năm 2021 đến năm 2023 tại huyện Quan Sơn, ông Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm trưởng đoàn. Cùng tham dự có lãnh đạo các sở, ngành: Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Ban Dân tộc tỉnh, Thường trực HĐND huyện.

Trước khi làm việc với huyện, Đoàn đi khảo sát thực tế tại dự án nâng cấp, cải tạo Trung tâm Y tế huyện.

Theo báo cáo của huyện trong 3 năm thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu theo Quyết định và đánh giá khả năng thực hiện mục tiêu đến năm 2025 huyện đạt 35/54 chỉ tiêu đề ra (64,8%). Có nhiều chỉ tiêu huyện đã hoàn thành rất sớm như: Tỷ lệ xã có đường ô tô đến trung tâm xã được rải nhựa hoặc bê tông; tỷ lệ thôn có đường ô tô đến trung tâm xã được cứng hóa; tỷ lệ xây dựng trường, lớp được xây dựng kiên cố; tỷ lệ trạm y tế được xây dựng kiên cố; tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia…

Toàn cảnh buổi giám sát

Về kết quả thực hiện các nội dung của Chương trình: Tổng nguồn vốn ngân sách Trung ương giao thực hiện Chương trình từ năm 2021 đến năm 2023: 100.383 triệu đồng, trong đó:

Vốn đầu tư phát triển là: 62.667 triệu đồng, tiến độ giải ngân đến ngày 31/01/2024 được 50.518 triệu đồng, đạt 80,6% số vốn đã được HĐND tỉnh phân bổ.

Vốn sự nghiệp là: 37.716 triệu đồng, tiến độ giải ngân đến ngày 31/01/2024 được 19.516 triệu đồng, đạt 51,75% số vốn đã được HĐND tỉnh phân bổ.

Sau 03 năm triển khai thực hiện Chương trình đã đạt được những kết quả tích cực, đã góp phần thu hẹp dần khoảng cách về mức sống, thu nhập của vùng dân tộc thiểu số và miền núi so với bình quân chung của cả tỉnh. Năm 2023 tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện giảm xuống còn 29,6% (2745 hộ); thu nhập bình quân của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đạt 29,6 triệu đồng; giảm dần số xã, thôn đặc biệt khó khăn; quy hoạch sắp xếp, bố trí ổn định dân cư, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, kết nối với các vùng; phát triển toàn diện giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa; cải thiện rõ rệt đời sống của nhân dân; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động là người dân tộc thiểu số; bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, dần xóa bỏ phong tục tập quán lạc hậu; thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc; nâng cao niềm tin của đồng bào các dân tộc đối với Đảng và Nhà nước.

Đ/c Mai Nhữ Thắng, Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh phát biểu tại buổi giám sát

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình, huyện Quan Sơn còn gặp một số khó khăn như: Văn bản hướng dẫn thực hiện của một số dự án, tiểu dự án còn chưa đầy đủ, chậm được ban hành, chưa đồng bộ. Cá biệt tiểu dự án 1, Dự án 9 vẫn chưa có hướng dẫn thực hiện chi tiết, nên huyện vẫn chưa thể giải ngân được nguồn vốn. Trong khi đó, một số nội dung dự án, tiểu dự án trùng lặp tên, nội dung với Chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững, nên trong quá trình tổ chức thực hiện còn có sự hiểu nhầm, dễ dẫn đến việc chồng lấn về đối tượng, địa bàn thực hiện.

Đ/c Cầm Bá Chái, Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh phát biểu tại buổi giám sát

Từ thực tiễn, huyện Quan Sơn kiến nghị các cơ quan Trung ương sớm ban hành văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện tiểu dự án 1, Dự án 9 về “Đầu tư phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, dân tộc có khó khăn đặc thù”. Đồng thời đề nghị tỉnh sớm hỗ trợ kinh phí làm nhà ở trong thực hiện chương trình này.

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các thành viên trong đoàn giám sát, ông Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh đánh giá cao kết quả đạt được của huyện Quan Sơn trong việc triển khai thực hiện Chương trình. Đồng thời khẳng định, những kết quả đạt được là có vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Huyện ủy, UBND huyện và sự chung tay vào cuộc của MTTQ, các đoàn thể và Nhân dân trong huyện. Đồng thuận với những kiến nghị trên tại buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Văn Hùng cũng đề nghị UBND huyện Quan Sơn tiếp thu tối đa các ý kiến đóng góp của các ngành, thành viên Đoàn giám sát để làm căn cứ, cơ sở, đưa ra các giải pháp thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao.

Đ/c Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh phát biểu kết luận

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí đề nghị huyện tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt trong việc triển khai thực hiện Chương trình, nhất là giải ngân các nguồn vốn đã được phân bổ trên địa bàn, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình, kế hoạch hành động phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Các ý kiến, kiến nghị của huyện Quan Sơn Ban Dân tộc HĐND tỉnh tiếp thu đưa vào Báo cáo kết quả giám sát việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi từ năm 2021 đến năm 2023, trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND tỉnh./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:


Tin cùng chuyên mục

 Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa
  370 người đã bình chọn
  Thống kê truy cập
  Thống kê: 3.271.442
  Trong năm: 975.422
  Trong tháng: 88.192
  Trong tuần: 17.860
  Trong ngày: 1.023
  Online: 101