Ngày 05 tháng 10 năm 2021, Ban Dân tộc HĐND tỉnh tiến hành giám sát viêc thực hiện Hỗ trợ phát triển sản xuất của Nghị quyết 30a; Chương trình 135 và Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tại huyện Như Xuân, Ông Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm trưởng đoàn. Cùng tham dự có Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thường trực HĐND huyện Như Xuân.

Trước khi làm việc với huyện, Đoàn giám sát đi kiểm tra thực tế các mô hình tại xã Bình Lương và xã Hóa Quỳ.

 Theo báo cáo của huyện việc triển khai thực hiện các chương trình, dự án trên địa bàn đã được cấp ủy, chính quyền quan tâm chỉ đạo triển khai nghiêm túc theo hướng dẫn của cấp trên và phát huy dân chủ để lựa chọn đối tượng, địa bàn, quy mô, cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện của từng hộ sản xuất và địa phương cơ sở.

Kết quả thực hiện việc hỗ trợ phát triển sản xuất theo Nghị quyết 30a, giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn huyện được hỗ trợ 3,667 tỷ đồng cho 767 hộ dân được thụ hưởng với những nội dung hỗ trợ như: hỗ trợ giống trâu, bò cái sinh sản, dê, lơn nái sinh sản; phân bón và cây trồng các loại...

Đối với Chương trình 135, trong 3 năm (2018 - 2020) có 1223 hộ nghèo, cận nghèo được thụ hưởng với tổng số tiền gần 8,4 tỷ đồng để mua trâu, bò cái, lợn nái, thỏ, dê sinh sản, phân bón, giống gia cầm và làm chuồng trại chăn nuôi.

Việc hỗ trợ phát triển sản xuất theo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới có 15 mô hình với 132 hộ dân, 08 hợp tác xã và 01 doanh nghiệp tham gia, ngân sách nhà nước hỗ trợ trên 1,96 tỷ đồng.

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các thành viên trong đoàn giám sát, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền huyện Như Xuân trong việc tổ thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, xây dựng mô hình thuộc Nghị quyết 30a, Chương trình 135 và Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018 - 2020. Đồng thời, đồng chí Trưởng đoàn giám sát khẳng định đây là những chính sách thể hiện sự quan tâm lớn của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào các dân tộc khu vực miền núi. Kết quả thực hiện cho thấy các chính sách, mô hình này phù hợp với tình hình thực tiễn địa bàn, đáp ứng nhu cầu thực tế của các hộ nghèo, hộ cận nghèo và mang lại hiệu quả rõ rệt.

 Đồng chí đề nghị trong thời gian tới huyện tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đặc biệt gắn trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các đoàn thể vào việc thực hiện các chính sách, xây dựng mô hình sản xuất; rà soát, đánh giá, lựa chọn những mô hình, cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện thực tế, nhằm mang lại hiệu quả và nhân ra diện rộng. Mặt khác, từ huyện đến xã phải tăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn, theo dõi, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện hỗ trợ của các hộ; xác định nguyên nhân nghèo của từng hộ dân để có chính sách hỗ trợ phù hợp./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:


Tin cùng chuyên mục

 Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa
  192 người đã bình chọn
  Thống kê truy cập
  Thống kê: 1.080.946
  Trong năm: 135.169
  Trong tháng: 10.650
  Trong tuần: 9.572
  Trong ngày: 660
  Online: 62