Ngày 23/3/2022, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh do đồng chí Mai Văn Hải, Tỉnh uỷ viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh làm Trưởng Đoàn giám sát việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 1-7-2016 đến 1-7-2021 tại các huyện Triệu Sơn và Thiệu Hoá. Tham gia đoàn giám sát có các vị đại biểu Quốc hội: Cầm Thị Mẫn, đại biểu Quốc hội chuyên trách; Lê Văn Cường, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh; Phạm Thị Xuân, Thư ký Toà án nhân dân huyện Quan Hoá; đại diện Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; Thanh tra tỉnh; Ban tiếp công dân; Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Trước khi làm việc với UBND các huyện, đoàn đã thực hiện giám sát thực tế tại thị trấn Triệu Sơn, xã Vân Sơn, Trụ sở tiếp công dân huyện Triệu Sơn; các xã Thiệu Giang, Thiệu Duy, Trụ sở tiếp công dân huyện Thiệu Hoá.

Đoàn ĐBQH tỉnh làm việc tại UBND huyện Thiệu Hóa

 Trong những năm qua, các huyện Triệu Sơn và Thiệu Hoá đã thường xuyên chỉ đạo tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của địa phương, đơn vị mình. Các huyện đã bố trí địa điểm tiếp công dân, niêm yết nội quy, lịch tiếp công dân; thành lập Ban tiếp dân, tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn thư.

Tại huyện Triệu Sơn, giai đoạn 2016-2021, một số dự án lớn được đầu tư đã tác động trực tiếp đến sinh hoạt, tập quán, việc làm, quyền lợi, lợi ích của nhiều tổ chức, cá nhân. Do đó, tỷ lệ đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân trên địa bàn tăng cao hơn so với cùng kỳ. Nội dung khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị chủ yếu liên quan đến vấn đề đất đai, bồi thường, hỗ trợ GPMB, chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng, tài sản thừa kế.

Đoàn ĐBQH tỉnh đi khảo sát tại xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn

Theo báo cáo của UBND huyện Triệu Sơn, từ 1-7-2016 đến 1-7-2021, lãnh đạo huyện, thủ trưởng các cơ quan, UBND các xã, thị trấn đã tiếp thường xuyên, định kỳ và đột xuất 742 lượt, 752 vụ việc; đoàn đông người 11 đoàn, 11 vụ việc. Số ngày tiếp công dân định kỳ của người đứng đầu 315 ngày, trong đó, số ngày Chủ tịch UBND huyện, xã tiếp công dân định kỳ 130 ngày với 270 người/139 vụ việc. Tổng số đơn tiếp nhận trong kỳ từ các nguồn chuyển có 888 đơn, tăng 11,8% so với cùng kỳ. Số đơn khiếu nại, tố cáo đủ điều kiện giải quyết trong kỳ báo cáo được thụ lý, giải quyết đạt tỷ lệ 100%. Không có vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài. 

Qua buổi giám sát, các đại biểu đã làm rõ những tồn tại, vướng mắc trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở địa phương.

Lãnh đạo UBND huyện Thiệu Hóa báo cáo việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện.

Phát biểu tại buổi làm việc với huyện Triệu Sơn, đồng chí Mai Văn Hải, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền huyện trong việc chấp hành pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, không để vụ việc kéo dài và phát sinh điểm nóng. Tuy nhiên, qua giám sát cũng cho thấy, một số đơn vị thực hiện trách nhiệm tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo còn chưa đầy đủ, việc bố trí cán bộ công chức kiêm nhiệm công tác tiếp công dân chưa có sự nhất quán; việc mở sổ ghi chép, theo dõi lưu trữ chưa khoa học; vẫn còn tình trạng xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân ở cơ sở chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra. 

Đồng chí Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị huyện Triệu Sơn cần quan tâm đến công tác thống kê, ghi chép đầy đủ nhật ký tiếp công dân, đặc biệt là số liệu về lượt tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, Bí thư cấp uỷ các cấp; xem xét lại việc xử lý sau thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo, việc khắc phục hậu quả sau khi có kết luận; tiếp tục coi trọng công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, xem đây là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, phát huy vai trò của người đứng đầu huyện, xã; tập trung giải quyết các vụ việc ngay từ cơ sở, coi trọng công tác đối thoại với người dân.

Lãnh đạo UBND huyện Thiệu Hóa báo cáo việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện.

Tại huyện Thiệu Hoá, giai đoạn năm 2016-2021, tình hình đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện cơ bản không có nhiều vụ việc mới phát sinh. Tuy nhiên, số đơn thư khiếu nại, tố cáo vẫn cao hơn so với giai đoạn năm 2010-2015 và có thời điểm phát sinh nhiều đơn thư phức tạp, kéo dài (năm 2019 và năm 2020). Nội dung khiếu nại, tố cáo chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai, thực hiện chính sách an sinh xã hội. 

Theo báo cáo kết quả tiếp công dân trên địa bàn, tổng số lượt tiếp công dân là 1.430 lượt, có 6 đoàn đông người. Ban tiếp công dân huyện và UBND cấp xã đã thực hiện việc niêm yết nội quy, lịch tiếp công dân. Việc tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND huyện, xã được thực hiện đầy đủ theo quy định. Tiếp nhận tổng số 905 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị; trong đó đơn thuộc thẩm quyền giải quyết 87 đơn. Việc phân loại, xử lý đơn thư cơ bản đảm bảo, số đơn thuộc thẩm quyền đã được xem xét, giải quyết theo quy định.

Tuy nhiên, theo đánh giá của đoàn giám sát, tình hình đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân trên địa bàn huyện ở một số thời điểm còn phức tạp; còn tình trạng đơn thư khiếu kiện vượt cấp chủ yếu liên quan đến tranh chấp đất đai chưa được tham mưu giải quyết kịp thời. Một số xã chưa sắp xếp được phòng tiếp dân riêng; thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo xã chưa thuận tiện cho người dân theo dõi… 

Phát biểu tại buổi làm việc với UBND huyện Thiệu Hoá, đồng chí Mai Văn Hải, Tỉnh uỷ viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của huyện 5 năm qua. Đồng chí đề nghị huyện hoàn thiện báo cáo, làm rõ hơn các số liệu liên quan đến số lần tiếp dân, phân loại và xử lý đơn thư, bổ sung thêm các kiến nghị, đề xuất. Thường xuyên chấn chỉnh công tác tiếp công dân ở cơ sở, phải tôn trọng, lắng nghe người dân để giải quyết kịp thời, hiệu quả các vụ việc từ cơ sở; quan tâm bố trí cơ sở vật chất, điều kiện làm việc và cán bộ làm công tác tiếp dân. Trong giải quyết khiếu nại tố cáo phải phân loại đúng để xác định thẩm quyền, trách nhiệm, thuộc trách nhiệm của cơ quan nào thì cơ quan đó giải quyết. Sau khi giải quyết khiếu nại, tố cáo, quan tâm khắc phục hậu quả, đảm bảo quyền lợi cho người dân. Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra ở cơ sở về việc thực hiện pháp luật về công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:


Tin cùng chuyên mục

 Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa
  323 người đã bình chọn
  Thống kê truy cập
  Thống kê: 3.095.689
  Trong năm: 966.554
  Trong tháng: 98.551
  Trong tuần: 22.746
  Trong ngày: 3.438
  Online: 25