Chiều ngày 20/4, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Quang Hải - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi giám sát tại Sở Tài nguyên và Môi trường về việc cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 – 2021, tham dự với Đoàn giám sát có đại diện lãnh đạo: Sở Tư pháp, Sở Nội vụ và Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa.

Theo báo cáo của Sở, từ năm 2018 - 2021, để tổ chức thực hiện các văn bản của Trung ương, của tỉnh về cải cách hành chính (CCHC) với mục đích nâng cao tinh thần, trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức trong tiếp nhận, giải quyết hồ sơ công việc nhằm tạo điều kiện thuận lợi, rút ngắn thời gian, kinh phí thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) cho tổ chức, công dân. Sở đã ban hành các kế hoạch, văn bản để thực hiện CCHC thuộc nhiệm vụ được giao và đơn giản hóa TTHC. Quá trình triển khai, thực hiện Sở đã tập trung giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp, tăng cường quản lý cán bộ, công chức, viên chức, xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho các doanh nghiệp.

Đồng chí Nguyễn Quang Hải, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi giám sát

Việc giải quyết TTHC được thực hiện theo mô hình “một cửa, một cửa liên thông” tại Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh để tập trung các đầu mối giải quyết TTHC nhằm tạo ra sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan liên quan, đảm bảo tính thông suốt về TTHC cho nhân dân.

Sau khi Chủ tịch UBND tỉnh công bố danh mục thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết. Sở đã ban hành các quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết 116 TTHC của 15 lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành và được đăng tải đầy đủ nội dung cụ thể trên trang thông tin điện tử của ngành và cổng dịch vụ công của tỉnh.

Lanh đạo Sở Tài nguyên phát biểu tại buổi giám sát

Về cắt giảm thời gian trong việc thực hiện TTHC: Đã cắt giảm 17 thủ tục hành chính về thời gian giảm từ 33%-53% ( lĩnh vực môi trường 01 thủ tục; lĩnh vực đất đai 09 thủ tục; lĩnh vực đo đạc 02 thủ tục; lĩnh vực Biển và Hải đảo 05 thủ tục). Đồng thời có văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở tiếp tục rà soát các thủ tục còn lại để cắt giảm thời gian giải quyết theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến được thực hiện theo kế hoạch của UBND tỉnh. Sở đã thực hiện 116 TTHC đủ điều kiện lên cổng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Từ năm 2018 -2021 hồ sơ đã nhận  tại Trung tâm phục vụ hành chính công là 7.278 hồ sơ, trong đó: Trực tuyến 670 hồ sơ; trực tiếp và dịch vụ bưu chính 6.526 hồ sơ; từ kỳ trước chuyển sang 82 hồ sơ. Số lượng hồ sơ đã giải quyết trước hạn và đúng hạn là 6.988 hồ sơ, số hồ hơ đang giải quyết trong hạn là 290 hồ sơ.

Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh phát biểu tại buổi giám sát

Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ TTHC thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Văn phòng đăng ký đất đai từ năm 2018 – 2021 là 265.173 hồ sơ, số hồ sơ đã trả trước hạn và đúng hạn là 252.081 hồ sơ, số hồ sơ quá hạn là 7.036 hồ sơ, số hồ sơ còn lại là do tổ chức, cá nhân xin rút.

Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Quang Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC của Sở trong thời  gian qua. Đồng chí nhấn mạnh CCHC là nhiệm vụ quan trọng được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh chọn là khâu đột phá để thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2025. Thanh Hóa phấn đấu đến năm 2025 các chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hài lòng, chỉ số nâng cao năng lực cạnh tranh, chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công của tỉnh trong nhóm 10 tỉnh dẫn đầu cả nước.

Để góp phần cùng cả tỉnh hoàn thành mục tiêu này, Sở cần căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả công tác CCHC của đơn vị mình. Đồng thời, tiếp tục làm tốt công tác rà soát các TTHC để tham mưu cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành các quyết định sửa đổi, bổ sung, thay thế những TTHC không còn phù hợp với tình hình thực tế. Những ý kiến góp ý của các thành viên trong đoàn giám sát, Sở tiếp thu để bổ sung, hoàn chỉnh báo cáo gửi lại đoàn giám sát để tổng hợp. Đối với các đề xuất, kiến nghị của Sở, đoàn sẽ tổng hợp để báo cáo HĐND tỉnh.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:


Tin cùng chuyên mục

 Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa
  374 người đã bình chọn
  Thống kê truy cập
  Thống kê: 3.383.451
  Trong năm: 994.373
  Trong tháng: 90.100
  Trong tuần: 17.630
  Trong ngày: 1.598
  Online: 75