1. Cử tri đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sớm triển khai việc rà soát, bổ sung các khu vực có tiềm năng phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (Sầm Sơn, Hàm Rồng, Lam Kinh, Thành Nhà Hồ, Bến En và Pù Luông) vào danh mục khu du lịch quốc gia, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo nhiệm vụ của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch được giao tại Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 03/02/2021 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 58-NQ-TW ngày 05/8/2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, để thúc đẩy du lịch của tỉnh phát triển.

2. Cử tri huyện Hậu Lộc đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu trình Chính phủ sớm có kế hoạch đầu tư xây dựng nâng cấp các hạng mục khu quần thể Di tích Quốc gia đặc biệt Đền Bà Triệu, xứng tầm với quần thể Di tích Quốc gia đặc biệt đã được công nhận.

Ngày 05/01/2023, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Văn bản số 33/BVHTTDL-VP về việc trả lời kiến nghị cử tri gửi tới trước kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, cụ thể như sau:

1. Về đề nghị rà soát, bổ sung các khu vực có tiềm năng phát triển du lịch trên địa bàn vào danh mục Khu du lịch quốc gia

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang triển khai lập Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2045, trong đó đã nghiên cứu rà soát một số khu, điểm du lịch có tiềm năng, lợi thế trên địa bàn tỉnh Thanh Hoa để đề xuất bổ sung vào danh mục địa điểm tiềm năng phát triển thành Khu du lịch quốc gia trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

2. Về đề nghị có kế hoạch đầu tư xây dựng nâng cấp các hạng mục khu quần thể Di tích Quốc gia đặc biệt Đền Bà Triệu.

 Ngày 04/02/2016, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Công văn số 394/BVHTTDL-KHTC gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật quốc gia đặc biệt Bà Triệu, tỉnh Thanh Hóa.

Ngày 10/12/2021, Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa có Nghị quyết số 200/NQ-HĐND về chủ trương đầu tư Dự án tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật quốc gia đặc biệt Bà Triệu, xã Triệu Lộc. huyện Hậu Lộc (Nhóm dự án số 4).

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ xem xét, thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích quốc gia đặc biệt Đền Bà Triệu theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa khi nhận được Tờ trình đề nghị và Hồ sơ thẩm định dự án của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa./.                                                    


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:


 Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa
  255 người đã bình chọn
  Thống kê truy cập
  Thống kê: 2.204.845
  Trong năm: 831.023
  Trong tháng: 80.945
  Trong tuần: 18.906
  Trong ngày: 1.857
  Online: 145