Cử tri đề nghị tham mưu trình Chính phủ quan tâm, xem xét hỗ trợ cho xã thuộc vùng dân tộc thiểu số sống ở vùng sâu, vùng xa được hưởng thêm các chế độ chính sách, đặc biệt là chính sách bảo hiểm y tế, giáo dục, hỗ trợ học sinh, y chế độ phụ cấp cho cán bộ và giáo viên cần rà soát xem xét lại các chương trình, chính sách về dân tộc cũng như các chính sách về xã đặc biệt khó khăn hiện nay có 10/12 xã, thị trấn của huyện Quan Sơn điều kiện kinh tế - xã hội thực tế đang còn rất khó khăn, nhưng không còn được hưởng chính sách 135, 30a... của Chính phủ.

Ngày 06/01/2023, Ủy ban Dân tộc đã có Văn bản số 26/UBDT-CSDT về việc trả lời kiến nghị cử tri gửi tới trước kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, cụ thể như sau:

Sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 về phê duyệt danh sách các xã khu vực I, khu vực II, khu vực II vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định số 612/QĐ-UBDT ngày 16/9/2021 về phê duyệt thôn đặc biệt khó khăn; Ủy ban Dân tộc đã nhận được phản ánh của các địa phương về những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các chế độ, chính sách có liên quan, trong đó có chính sách bảo hiểm y tế, giáo dục, hỗ trợ học sinh, chế độ phụ cấp cho cán bộ và giáo viên...như vấn đề cử tri Thanh Hoa phản ánh.

Nhằm tháo gỡ khó khăn trong thực hiện chính sách liên quan đến Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 612/QĐ-UBDT ngày 16/9/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Ủy ban Dân tộc và các Bộ, ngành liên quan đã tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tác động và đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn trong thực hiện chế độ, chính sách trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi tại Tờ trình số 1601/TTr-UBDT ngày 20/10/2021. Trên cơ sở tham mưu của các Bộ, ngành, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản số 7957/VPCP-QHĐP ngày 30/10/2021 chỉ đạo 6 Bộ, gồm: Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Nội vụ, Lao động, Thương binh và Xã hội, Ủy ban Dân tộc theo chức năng, nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất giải pháp cụ thể đối với các chính sách đã ban hành, báo cáo cấp có thẩm quyền tại thời điểm phù hợp, bảo đảm kết quả phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững và nâng cao sinh kế cho người dân. Trong đó tập trung giải quyết 12 chính sách thuộc các lĩnh vực: Bảo hiểm y tế, sức khỏe sinh sản, hỗ trợ học sinh, sinh viên, giáo dục mầm non, các chính sách đối với nhà giáo, chính sách thu hút cán bộ đến công tác tại vùng đặc biệt khó khăn, chính sách tín dụng đối với hộ sản xuất kinh doanh và thương nhân hoạt động trên địa bàn khó khăn, đặc biệt khó khăn.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Dân tộc và các Bộ, ngành đang tích cực nghiên cứu, đánh giá để đề xuất sửa đổi, bổ sung các chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong thực hiện chế độ, chính sách trên địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:


 Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa
  323 người đã bình chọn
  Thống kê truy cập
  Thống kê: 3.095.695
  Trong năm: 966.560
  Trong tháng: 98.551
  Trong tuần: 22.746
  Trong ngày: 3.444
  Online: 31