Sáng nay, ngày 03/3/2022, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ. Tham dự buổi tập huấn có lãnh đạo văn phòng, lãnh đạo và chuyên viên các phòng trực thuộc Văn phòng.

Toàn cảnh buổi tập huấn

Tại buổi tập huấn, đồng chí Nguyễn Xuân Trung, nguyên Trưởng khoa Đào tạo tại chức và Bồi dưỡng Trường Đại học Nội vụ đã truyền đạt đến các công chức tham dự buổi tập huấn về nội dung Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ quy định về công tác văn thư và quản lý nhà nước về công tác văn thư và một số văn bản hướng dẫn của tỉnh về công tác văn thư, lưu trữ; nội dung tổng quan về vai trò, vị trí của công tác văn thư, lưu trữ; mối quan hệ giữa công tác văn thư và công tác lưu trữ trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức.

Đ/c Nguyễn Xuân Trung, nguyên Trưởng khoa Đào tạo tại chức và Bồi dưỡng Trường Đại học Nội vụ truyền đạt các nội dung liên quan đến công tác văn thư, lưu trữ

Ngoài ra, đồng chí đã làm rõ thêm nhiều nội dung liên quan đến hoạt động nghiệp vụ của công tác lưu trữ, trong đó tập trung vào công tác chỉnh lý tài liệu tồn đọng tích đống hiện nay tại các cơ quan, tổ chức; việc tổ chức thực hiện tiêu hủy tài liệu hết giá trị theo quy định hiện hành. Cán bộ, công chức đã được hướng dẫn cụ thể về việc triển khai tổ chức lập danh mục hồ sơ cơ quan và lập hồ sơ công việc của các bộ, công chức trong quá trình giải quyết công việc. 

Cán bộ, công chức tham dự buổi tập huấn

Qua Hội nghị, cán bộ, công chức nắm bắt được các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác văn thư lưu trữ; nâng cao hiệu quả trong việc tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện tốt các quy định về công tác văn thư, lưu trữ; lập hồ sơ công việc trong quá trình thực thi nhiệm vụ, giúp quản lý chặt chẽ, khoa học các văn bản, tài liệu hình thành trong quá trình hoạt động của cơ quan, tránh tình trạng mất mát tài liệu góp phần giữ gìn bí mật nhà nước; nâng cao hiệu suất công tác của cơ quan nói chung và của từng cá nhân nói riêng. Từ đó, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý công việc, đổi mới công tác văn thư, lưu trữ tại Văn phòng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:


 Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa
  374 người đã bình chọn
  Thống kê truy cập
  Thống kê: 3.383.161
  Trong năm: 994.083
  Trong tháng: 90.100
  Trong tuần: 17.630
  Trong ngày: 1.308
  Online: 77