Cử tri huyện Đông Sơn đề nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan xem xét, giải quyết dứt điểm quyền lợi cho 92 công nhân K2, vì đã kiến nghị nhiều lần những chưa được giải quyết. Cụ thể: Huyện Đông Sơn cả 92 công nhân K2 của Công ty Hancorp 2 thuộc Tổng công ty Xây dựng Hà Nội, trực thuộc Bộ Xây dựng. Từ tháng 8/2012 cho đến tháng 4/2020 Công ty không đóng bảo hiểm xã hội cho 92 công nhân này, trong thời điểm tháng 8/2012 đến tháng 4/2020, 92 công nhân này vẫn làm cho Công ty vẫn trừ lương để đóng bảo hiểm mà Công ty lại không đóng số tiền này vào cho cơ quan bảo hiểm xã hội và cả tiền lương, tiền thai sản Công ty cũng không chi trả cho 92 công nhân này, các gia đình của số công nhân này gặp rất nhiều khó khăn về mọi mặt trong cuộc sống (một trong số 92 công nhân này, có công nhân đã chết).

Ngày 28/9/2023, Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 4319/BXD-KHTC về việc trả lời kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, cụ thể như sau:

Trong giai đoạn từ năm 2017 đến tháng 8/2018, Bộ Xây dựng nhận được nhiều đơn kiến nghị của công nhân Xí nghiệp gạch Tuynel K2 Đông Văn. Ngày 21/9/2018, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã thực hiện tiếp công nhân nhà máy gạch Đông Văn. Bộ Xây dựng đã có Thông báo số 359/TB-BXD về kết luận của Bộ trưởng tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 9/2018.

Tuy vụ việc không thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng nhưng để giải quyết dứt điểm và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công nhân, Bộ Xây dựng đã có nhiều văn bản chỉ đạo người đại diện phần vốn của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP (dưới đây viết là Tổng công ty tại Công ty cổ phần xây dựng Hancorp 2 (dưới đây viết là Công ty Hancorp 2) khẩn trương tìm các biện pháp xử lý về tài sản để giải quyết chế độ tiền lương, bảo hiểm xã hội và các chế độ chính sách cho 92 công nhân có nguyện vọng kết thúc hợp đồng lao động. Thực hiện chủ trương của Bộ Xây dựng tại văn bản số 2799/BXD-QLDN ngày 11/6/2020 về chấp thuận chủ trương để người đại diện biểu quyết thông qua việc thoái vốn toàn bộ vốn của Tổng công ty tại Công ty Hancorp 2, Tổng công ty đã triển khai thực hiện việc định giá phần vốn tại Công ty Hancorp 2 làm cơ sở xây dựng phương án thoái vốn; Công ty Hancorp 2 đã tổ chức bán đấu giá công khai 02 nhà máy gạch Đông Văn và Đông Quang để có nguồn tài chính trả nợ ngân hàng, giải quyết chế độ cho người lao động nhưng không thành công.

Trong quá trình giải quyết, Bộ Xây dựng đã có văn bản thông báo quá trình và quan điểm giải quyết vụ việc gửi Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa (các văn bản số 1119/BXD-TT ngày 13/5/2019, số 2289 BXD-TT ngày 30/9/2019, số 5050/BXD-TTr ngày 25/11/2020). Vụ việc đã được Bộ Xây dựng báo cáo Thủ tướng Chính phủ và các Ban của Quốc hội (các văn bản số 19/BXD-TT ngày 18/11/2019, số 69/BXD-TTr ngày 06/01/2020; số 526 BXD-TT ngày 13/02/2020, số 4214/BXD-TT ngày 28/8/2020 và số 4099/BXD- TT ngày 04/10/2021)

 

Sau khi nhận được kiến nghị của cử tri do Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, Bộ Xây dựng đã có văn bản số 3780/BXD-KHTC ngày 21/8/2023 gửi Tổng công ty yêu cầu báo cáo. Theo báo cáo tại văn bản số 954/TCT- TCLĐ ngày 30/8/2023, Tổng công ty đề xuất sẽ chỉ đạo người đại diện phần vốn tại Công ty Hancorp 2 tiếp tục phối hợp với Hội đồng quản trị Công ty thực hiện một số giải pháp: (i) Lập phương án thu hồi công nợ, từng bước giải quyết các khoản nợ phải trả, ưu tiên giải quyết các khoản nợ lương, bảo hiểm đối với người lao động; (ii) Thực hiện quy trình, thủ tục bán các tài sản của Công ty để có nguồn tài chính giải quyết công nợ và chế độ, chính sách cho người lao động theo quy định; (iii) Tìm kiếm các nhà đầu tư tiềm năng để tham gia tái cơ cấu và khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ngoài ra, từ khi thực hiện cổ phần hóa năm 2003 đến nay, Tổng công ty không còn chiếm tỷ trọng chi phối trong vốn điều lệ của Công ty Hancorp.2 (vốn của Tổng công ty chỉ còn 3.706.000.000 đồng, chiếm 46,07% vốn điều lệ). Công ty Hancorp.2 hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các tranh chấp giữa công nhân Xí nghiệp gạch K2 Đông Văn và Công ty Hancorp 2 về tiền lương, các chế độ với người lao động là các tranh chấp dân sự, thẩm quyền giải quyết thuộc Tòa án nhân dân./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:


 Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa
  374 người đã bình chọn
  Thống kê truy cập
  Thống kê: 3.383.132
  Trong năm: 994.054
  Trong tháng: 90.100
  Trong tuần: 17.630
  Trong ngày: 1.279
  Online: 88