Trước khi làm việc với lãnh đạo thành phố, đoàn công tác đã đi giám sát thực tế tại Cảng cá Lạch Hới và Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu thuyền ở phường Quảng Tiến, thành phố Sầm Sơn.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quang Hải và các đại biểu HĐND tỉnh giám sát trên thực địa tại Cảng cá Lạch Hới

Theo báo cáo của UBND thành phố, thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh về hoạt động chất vấn tại các kỳ họp (Nghị quyết số 211/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII; Nghị quyết số 294/NQ-HĐND ngày 13/7/2022 về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII; Nghị quyết số 360/NQ-HĐND ngày 11/12/2022 về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII); Kết luận của Thường trực HĐND tỉnh về hoạt động giám sát chuyên đề (Kết luận số 1207/KL-HĐND ngày 07/12/2021 về việc quản lý Nhà nước về cấp phép, thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm VLXD trên địa bàn tỉnh từ năm 2018 đến nay; Kết luận số 366a /KL-HĐND ngày 07/7/2022 về việc cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2021); UBND thành phố đánh giá các nội dung kiến nghị trong Nghị quyết của HĐND tỉnh về hoạt động chất vấn, kết luận của Thường trực HĐND tỉnh sau giám sát chuyên đề sát thực tiễn, cần thiết, cử chi quan tâm và rất hữu dụng đối với địa phương. Đây là những vấn đề tồn tại kéo dài, gây bức xúc trong dư luận xã hội, được cử tri và nhân dân quan tâm; vì vậy, lãnh đạo thành phố Sầm Sơn đã tập trung vào cuộc, chỉ đạo thực hiện bước đầu có hiệu quả các Nghị quyết của HĐND tỉnh và các Kết luận của Thường trực HĐND tỉnh.

UBND thành phố đã khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện các Nghị quyết và kết luận nêu trên; cụ thể là đã ban hành nhiều văn bản phân công cụ thể cho các phòng, ban, đơn vị trực thuộc thành phố, UBND các phường, xã triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các nội dung. Đồng thời thường xuyên kiểm tra, theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị.

Tại buổi làm việc, sau khi nghe báo cáo của UBND thành phố, ý kiến thảo luận của các thành viên Đoàn giám sát, đại diện lãnh đạo các Sở mời tham gia và đại diện lãnh đạo UBND thành phố báo cáo giải trình, làm rõ và tiếp thu các ý kiến tham gia; kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Quang Hải - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đã ghi nhận và đánh giá cao việc tổ chức thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh và các kết luận của Thường trực HĐND tỉnh của  thành phố Sầm Sơn với tinh thần nghiêm túc và trách nhiệm cao; kết quả triển khai bước đầu đã có hiệu quả tích cực, tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, như: chuyển dịch cơ cấu cây trồng chưa rõ nét, hoạt động của cảng Lạch Hới và Khu neo đậu tàu thuyền chưa đồng bộ, chưa gọn gàng….

Toàn cảnh buổi giám sát

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND thành phố tiếp tục quán triệt, triển khai các nội dung nghị quyết của HĐND tỉnh, các kết luận của Thường trực HĐND tỉnh tới các đơn vị trực thuộc; đồng thời chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, phường tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung kiến nghị của HĐND, Thường trực HĐND tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND thành phố nghiêm túc tiếp thu có chọn lọc các ý kiến góp ý của các đại biểu tại hội nghị để hoàn thiện lại báo cáo trình Thường trực HĐND tỉnh.

Một số đề xuất, kiến nghị của UBND thành phố Sầm Sơn thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh và phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, Đoàn giám sát tiếp thu và sẽ báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

                                                                                           


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:


Tin cùng chuyên mục

 Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa
  374 người đã bình chọn
  Thống kê truy cập
  Thống kê: 3.383.139
  Trong năm: 994.061
  Trong tháng: 90.100
  Trong tuần: 17.630
  Trong ngày: 1.286
  Online: 70