Cử tri đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Chính phủ xem xét sửa đổi, bổ sung quy định tại Điều 14, Điều 23 Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp theo hướng rõ trình tự, thủ tục, xây dựng, thành phần hồ sơ, thẩm quyền thẩm định, phê duyệt cho thuê môi trường rừng; phương pháp xác định doanh thu để làm cơ sở xác định mức giá khởi điểm trong trường hợp đấu giá quyền thuê môi trường rừng, giá thuê môi trường rừng trong thời gian Dự án chưa phát sinh doanh thu (giai đoạn xây dựng chưa đưa vào hoạt động) và tổ chức thực hiện Dự án đầu tư du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng đặc dụng, rừng phòng hộ đối với từng phương thức thực hiện, làm cơ sở để các địa phương triển khai thực hiện.

Ngày 03/01/2024, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Văn bản số 50/BNN-LN về việc trả lời kiến nghị cử tri gửi tới trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, cụ thể như sau:

Kiến nghị của cử tri tỉnh Thanh Hóa nêu trên đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời tại văn bản số 5031/BNN-LN ngày 27/7/2023 về việc trả lời kiến nghị của cử tri kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Hiện nay, dự thảo “Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp” đã được lấy ý kiến thành viên Chính phủ; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang hoàn thiện báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của các thành viên Chính phủ đối với dự thảo Nghị định theo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tại văn bản số 9649/VPCP-NN ngày 08/12/2023 của Văn phòng Chính phủ./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:


 Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa
  323 người đã bình chọn
  Thống kê truy cập
  Thống kê: 3.095.750
  Trong năm: 966.615
  Trong tháng: 98.551
  Trong tuần: 22.746
  Trong ngày: 3.499
  Online: 86