Cử tri đề nghị có hướng dẫn cụ thể hơn, rõ ràng hơn về khái niệm “đô thị mới” làm cơ sở thực hiện tổ chức lập quy hoạch theo đúng thẩm quyền, sửa đổi khoản 2 Điều 19 Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 quy định: bỏ cụm từ “khu vực đô thị mới”, bổ sung khoản 6 Điều 19 Luật Quy hoạch đô thị năm 2009: “UBND huyện thuộc tỉnh tổ chức lập quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết thị trấn, khu vực đô thị mới đã có quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, trừ quy hoạch đô thị tại các khoản 1,2 và 7 Điều này” (câu số 4).

Ngày 25/12/2023, Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 5976/BXD-QHKT về việc trả lời kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, cụ thể như sau:

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng hiện được giao là cơ quan chủ trì soạn thảo Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn dự kiến trình Quốc hội thảo luận lần đầu tại kỳ họp thứ 7 và dự kiến thông qua tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XV. Đối với nội dung kiến nghị nêu trên, Bộ Xây dựng xin ghi nhận ý kiến của cử tri tỉnh Thanh Hóa để nghiên cứu, báo cáo cấp có thẩm quyền trong quá trình dự thảo Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn trong thời gian tới./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:


 Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa
  323 người đã bình chọn
  Thống kê truy cập
  Thống kê: 3.095.408
  Trong năm: 966.273
  Trong tháng: 98.551
  Trong tuần: 22.746
  Trong ngày: 3.157
  Online: 93