Đề cập về công tác tiếp công dân và theo dõi, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa Mai Văn Hải khẳng định: Đối với những vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài đều có sự quan tâm, chỉ đạo tiến hành xác minh làm rõ thông tin để có giám sát, theo dõi và đôn đốc giải quyết dứt điểm theo đúng quy định của pháp luật.

Thông tin về công tác tiếp xúc cử tri, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa Mai Văn Hải cho biết, thực hiện Chương trình phối hợp giữa Đoàn ĐBQH tỉnh, HĐND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh đã xây dựng chương trình, kế hoạch tiếp xúc cử tri. Bên cạnh đó, đã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các cơ quan, đơn vị hữu quan tổ chức thực hiện nghiêm túc kế hoạch tiếp xúc cử tri của các vị ĐBQH thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh.

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa Mai Văn Hải phát biểu trong cuộc thảo luận tại Tổ về các dự án Luật.

Trước và sau các kỳ họp thứ 5 và thứ 6, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tổ chức 34 buổi tiếp xúc trực tiếp tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh với trên 7.100 cử tri tham gia. Bên cạnh việc tiếp xúc cử tri trước, sau mỗi kỳ họp, năm 2023 Đoàn còn tổ chức 09 cuộc tiếp xúc cử tri theo chuyên đề với các nội dung về dự án Luật Đất đai, Luật Tổ chức Toà án nhân dân, chuyên đề về các vấn đề liên quan tới quyền lợi của người lao động với sự tham gia của nhiều đối tượng khác nhau như người lao động, người sử dụng lao động; các doanh nghiệp, hợp tác xã; cán bộ, công chức quản lý khối các sở ngành, khối chính quyền, khối các cơ quan tư pháp... Hoạt động gặp gỡ, tiếp xúc cử tri tại nơi cư trú, nơi làm việc của các vị ĐBQH trong Đoàn cũng được thực hiện thường xuyên.

Ngoài ra, trước các kỳ họp Quốc hội, Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức các buổi làm việc với Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án dân sự tỉnh để các vị ĐBQH nắm bắt một cách tổng quát tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xét xử, thực hành quyền công tố, thi hành án trên địa bàn tỉnh, những đề xuất, kiến nghị của tỉnh.

Về theo dõi việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến trước và sau các kỳ họp: Tính đến tháng 11/2023, đã có 17 cơ quan chức năng trả lời bằng văn bản về 53/62 nhóm ý kiến, kiến nghị mà cử tri tỉnh Thanh Hóa gửi đến trước, sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, đạt 85,5%, còn 09 ý kiến kiến nghị chưa trả lời chiếm 14,5%. Trước kỳ họp thứ 6 đã được 02 cơ quan chức năng trả lời bằng văn bản là 02/44 nhóm ý kiến, kiến nghị, đạt 0,46%; còn lại 42 nhóm ý kiến, kiến nghị chưa có văn bản trả lời. Các văn bản trả lời kiến nghị cử tri của các Bộ, ngành Trung ương đều được sao y gửi trả lời và được các tổ ĐBQH báo cáo trước cử tri khi tiếp xúc cử tri trước các kỳ họp Quốc hội.

Các đại biểu thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa.

Đối với công tác tiếp công dân và theo dõi, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân: Đoàn ĐBQH tỉnh đã tổ chức 10 cuộc tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh (tháng 6 và tháng 11 Đoàn không tổ chức Tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân do trùng ngày với các kỳ họp Quốc hội). Công tác xử lý đơn thư được chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Đối với những vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài đều có sự quan tâm, chỉ đạo tiến hành xác minh làm rõ thông tin để có giám sát, theo dõi và đôn đốc giải quyết dứt điểm theo đúng quy định của pháp luật.

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa Mai Văn Hải khẳng định, tính đến tháng 12/2023, Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp nhận 271 đơn (khiếu nại 22 đơn; tố cáo 28 đơn; phản ánh, kiến nghị 143 đơn). Đoàn đã chuyển 79 đơn, số còn lại do trùng lắp, chữ ký phô tô hoặc công dân không ký tên, hoặc đã được các cơ quan giải quyết đúng trình tự quy định của pháp luật. Đoàn ĐBQH tỉnh đã ban hành 25 công văn đôn đốc các cơ quan, người có thẩm quyền xem xét, giải quyết đơn. Đã có 62/75 đơn, chiếm 82,6% đơn được các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Còn lại 13 đơn, chiếm 17,4% đang được các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết (trong đó có 03 đơn vừa chuyển trong tháng 12/2023).

Kịp thời tuyên truyền công tác xây dựng luật, hoạt động giám sát để cử tri theo dõi

Về công tác thông tin, tuyên truyền: Thực hiện chương trình phối hợp, Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh xây dựng và tổ chức thực hiện chuyên mục “Đại biểu với cử tri” phát sóng định kỳ hàng tháng trên Đài phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa, đến nay đã phát được 11 chuyên mục; Phối hợp với Báo Thanh Hóa xây dựng chuyên mục “Đại biểu với cử tri” trên Báo Thanh Hóa với 04 chuyên trang về hoạt động của Đoàn ĐBQH và ĐBQH. Chuyên mục là cầu nối giữa đại biểu dân cử với cử tri, thông tin kịp thời đến cử tri hoạt động của đại biểu dân cử cũng như phản ánh kết quả hoạt động của Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh, các vị ĐBQH, đại biểu HĐND tỉnh.

Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hoá làm việc với UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân, Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

Theo Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa Mai Văn Hải, Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí ở Trung ương, địa phương để thông tin kịp thời, đầy đủ đến cử tri các hoạt động của Đoàn ĐBQH, các vị ĐBQH như: hoạt động giám sát, khảo sát; hoạt động xây dựng luật; hoạt động tiếp xúc cử tri; hoạt động tại các kỳ họp Quốc hội. Trước mỗi kỳ họp Quốc hội, Đoàn đã xây dựng kế hoạch tổ chức công tác thông tin, báo chí tuyên truyền trước, trong và sau kỳ họp và giao cho Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh phối hợp với các ban ngành, các cơ quan báo chí ở Trung ương, địa phương thực hiện. Các ý kiến phát biểu của các ĐBQH trong Đoàn tại hội trường và trong các phiên thảo luận tổ đã được Đài Truyền hình Việt Nam (VTV1), Chương trình của Truyền hình Quốc hội lựa chọn phát sóng trên Chương trình Thời sự. Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa phát lại trên sóng Phát thanh và Truyền hình tỉnh; đăng tải kịp thời các tin, bài trên Báo Thanh Hóa và Cổng Thông tin điện tử của Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh để cử tri và Nhân dân trong tỉnh theo dõi và giám sát hoạt động của các vị ĐBQH, Đoàn ĐBQH tỉnh.

Về hoạt động của ĐBQH, Đoàn ĐBQH tại các kỳ họp Quốc hội: Tại các kỳ họp Quốc hội, với sự tâm huyết, tinh thần trách nhiệm trước cử tri, nhìn chung các đại biểu đã dành toàn bộ thời gian cho hoạt động Quốc hội, thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của người đại biểu dân cử, nhiều vị đại biểu Quốc hội tích cực nghiên cứu tài liệu, đã có những ý kiến phát biểu tâm huyết tại nghị trường góp phần đem đến sự thành công chung của các kỳ họp Quốc hội. Điều đó thể hiện qua số lượt phát biểu của ĐBQH trong các kỳ họp: có 30 ý kiến phát biểu thảo luận tại Hội trường, 65 lượt phát biểu trong các phiên thảo luận tổ. Tại các phiên chất vấn và trả lời chất vấn có 05 ý kiến chất vấn, 04 ý kiến tranh luận.

Ngoài thời gian họp tại các phiên họp toàn thể trên hội trường, các phiên thảo luận tổ, với trách nhiệm là thành viên, nhiều ĐBQH đã tích cực tham gia các cuộc họp do Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội tổ chức. Nhiều đại biểu làm việc cả ngoài giờ hành chính để tham gia các hoạt động thẩm tra, tiếp thu, chỉnh lý các dự án luật, nghị quyết thuộc lĩnh vực được giao phụ trách.

Về kết quả thực hiện Quy chế phối hợp với HĐND và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh: Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa Mai Văn Hải cho biết, quy chế phối hợp giữa Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa tiếp tục được quan tâm thực hiện có hiệu quả, thể hiện qua việc giữ mối quan hệ phối hợp tốt trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phối hợp triển khai và thực hiện có hiệu quả các hoạt động như: Công tác xây dựng luật; hoạt động giám sát, khảo sát; hoạt động tiếp xúc cử tri trước, sau mỗi kỳ họp, tiếp xúc cử tri theo chuyên đề. Qua đó, chất lượng công tác phối hợp đã được nâng lên rõ rệt, đã nắm bắt, phản ánh đầy đủ, kịp thời tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị và những vấn đề nổi cộm được đông đảo cử tri và Nhân dân quan tâm.

Về một số mặt công tác khác: Đoàn ĐBQH, các ĐBQH tỉnh Thanh Hóa đã tích cực tham gia hoạt động của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các hoạt động khác do tỉnh tổ chức như: Tham dự các kỳ họp HĐND tỉnh, các phiên họp thường kỳ của UBND tỉnh; tham dự các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tham gia cùng các Đoàn công tác do Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức và nhiều hoạt động quan trọng khác. Tham gia đóng góp ý kiến về: Dự thảo Nghị quyết hướng dẫn thi hành Nội quy kỳ họp Quốc hội; Dự thảo Nghị quyết quy định chi tiết một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng thuộc trách nhiệm của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Dự thảo Tờ trình và Nghị quyết quy định về Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Quốc hội Việt Nam”; tham gia ý kiến đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội; Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu, phê chuẩn; Dự thảo Quyết định ban hành Quy định về lập biên bản, tổng hợp, tập hợp ý kiến đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp Quốc hội.

Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa cũng tham gia rà soát, tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật theo yêu cầu tại Nghị quyết số 101/2023/QH15; đề nghị Bộ Giao thông vận tải giải quyết kiến nghị của cử tri về khắc phục, sửa chữa, hoàn trả các tuyến đường, đê bị hư hỏng do thi công đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn qua địa bàn tỉnh Thanh Hoá; đề nghị Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc giải quyết kiến nghị của cử tri về bổ sung các thôn, bản thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Báo cáo Tổng kết thi hành Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân (từ 01/7/2016 đến 30/6/2023); Báo cáo về kết quả thực hiện Chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2023.

Các ĐBQH, Đoàn ĐBQH tỉnh cũng đã kết hợp thăm hỏi, động viên tặng quà gia đình chính sách, người có công với cách mạng và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại các hội nghị tiếp xúc cử tri. Kịp thời thăm hỏi, động viên tinh thần các mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên Đán và ngày thương binh - liệt sĩ (27/7)./.

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội Việt Nam


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:


Tin cùng chuyên mục

 Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa
  370 người đã bình chọn
  Thống kê truy cập
  Thống kê: 3.271.368
  Trong năm: 975.348
  Trong tháng: 88.192
  Trong tuần: 17.860
  Trong ngày: 949
  Online: 82