Ngày 24/3/2022, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh gồm các đồng chí: Mai Văn Hải, Tỉnh uỷ viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Trần Văn Thức, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Cầm Thị Mẫn, ĐBQH chuyên trách; Phạm Thị Xuân, Thư ký TAND huyện Quan Hoá, đã có buổi giám sát việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) từ ngày 1/7/2016 đến 1/7/2021 tại các huyện: Như Thanh và Nông Cống. Tham gia đoàn giám sát có đại diện lãnh đạo Uỷ ban MTTQ tỉnh, Thanh tra tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh.

Trước khi làm việc với UBND các huyện, đoàn giám sát đã thực hiện giám sát thực tế tại các xã: Yên Thọ, Hải Long (huyện Như Thanh); thị trấn Nông Cống và xã Minh Nghĩa (huyện Nông Cống).

Công tác tiếp công dân và giải quyết KNTC, trong những năm qua, các huyện Như Thanh và Nông Cống đã thường xuyên chỉ đạo tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết KNTC trên các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của địa phương, đơn vị mình. Các huyện đã bố trí địa điểm tiếp công dân, niêm yết nội quy, lịch tiếp công dân; thành lập Ban tiếp dân, tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn thư.

Theo báo cáo của UBND huyện Như Thanh, từ 1/7/2016 đến 1/7/2021,  lãnh đạo huyện, thủ trưởng các cơ quan, UBND các xã, thị trấn đã tiếp thường xuyên, định kỳ 2.354 lượt, 2.093 vụ việc. Trong đó, có 37 vụ việc được hướng dẫn, giải quyết bằng văn bản; 1.779 vụ việc hướng dẫn, giải thích trực tiếp. Tiếp định kỳ của lãnh đạo 841 lượt người. Số ngày tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo huyện là 120 ngày/60 tháng; số ngày lãnh đạo xã tiếp 3.864 ngày/60 tháng.

Đoàn giám sát làm việc với UBND huyện Như Thanh

Huyện Như Thanh đã tiếp nhận 652 đơn KNTC (đơn đủ điều kiện xử lý 535 đơn). Số đơn KNTC đủ điều kiện giải quyết trong kỳ báo cáo được thụ lý, giải quyết đạt tỷ lệ 100%. Không có vụ việc KNTC phức tạp, kéo dài. Kết quả, đã thu hồi cho Nhà nước 0,6ha đất nông nghiệp và trả lại cho công dân 1,6 ha đất lâm nghiệp.

Tại huyện Nông Cống, giai đoạn 2016-2021, công tác tiếp công dân được duy trì thực hiện tốt; việc tiếp nhận, xử lý đơn thư, giải  quyết KNTC của công dân đảm bảo về trình tự, thủ tục. Thời hạn giải quyết được đảm bảo theo đúng quy định, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của Nhà nước, tổ chức và công dân, từ đó hạn chế tình trạng khiếu kiện vượt cấp. Huyện Nông Cống đã tiếp 3.031 lượt công dân; tiếp nhận 712 đơn KNTC, kiến nghị; trong đó, có 682 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết. Trụ sở tiếp công dân được bố trí tại khu riêng biệt; lịch và tổ chức tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND huyện, xã được thực hiện đầy đủ theo quy định. Việc phân loại, xử lý đơn thư cơ bản đảm bảo, số đơn thuộc thẩm quyền đã được xem xét, giải quyết theo quy định. Ban tiếp công dân huyện và UBND cấp xã đã thực hiện việc niêm yết nội quy, lịch tiếp công dân. 

Đoàn giám sát làm việc với UBND huyện Nông Cống

Phát biểu kết luận các buổi làm việc tại 2 huyện: Như Thanh, Nông Cống, đồng chí Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Mai Văn Hải đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền các địa phương trong việc chấp hành pháp luật về tiếp công dân và giải quyết đơn, thư KNTC, không để vụ việc kéo dài và phát sinh điểm nóng. Tuy nhiên, qua giám sát cũng cho thấy, một số đơn vị cấp xã, thị trấn, cơ sở vật chất phục vụ công tác tiếp công dân chưa đồng bộ, chưa đáp ứng được tiêu chuẩn quy định. Việc tiếp dân còn nhiều lúng túng, có lúc, có thời điểm vẫn còn tình trạng đơn thư phức, tạp, kéo dài; việc lưu trữ hồ sơ còn chưa khoa học…

Đối với huyện Như Thanh, đồng chí Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị địa phương cần quan tâm đến công tác thống kê, ghi chép đầy đủ nhật ký tiếp công dân, đặc biệt là số liệu về lượt tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyện, chủ tịch UBND các xã, thị trấn, bí thư cấp uỷ các cấp; việc phân loại, xử lý đơn, thư; tiếp tục làm tốt công tác đối thoại với dân; thường xuyên thanh tra trách nhiệm công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư KNTC của cấp cơ sở. Tiếp tục phối hợp giải quyết tốt các vụ việc Đoàn ĐBQH và các cơ quan chức năng chuyển về địa phương.

Đối với huyện Nông Cống, đồng chí Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị huyện tiếp tục giải quyết các đơn, thư KNTC, kiến nghị phản ánh thuộc thẩm quyền, không để đơn tồn đọng, kéo dài; trong đó, cần chú trọng thực hiện đối thoại trực tiếp với công dân, nhất là những trường hợp khiếu kiện, phức tạp, đông người. Trong giải quyết đơn, thư KNTC phải phân loại đúng để xác định thẩm quyền, trách nhiệm, thuộc trách nhiệm của cơ quan nào thì cơ quan đó giải quyết. Sau khi giải quyết KNTC, quan tâm khắc phục hậu quả, đảm bảo quyền lợi cho người dân. Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công tác giải quyết đơn để kịp thời chấn chỉnh hạn chế, yếu kém, đảm bảo việc giải quyết KNTC đúng quy định của pháp luật trên địa bàn./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:


Tin cùng chuyên mục

 Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa
  255 người đã bình chọn
  Thống kê truy cập
  Thống kê: 2.204.797
  Trong năm: 831.023
  Trong tháng: 80.945
  Trong tuần: 18.906
  Trong ngày: 1.809
  Online: 124