Cử tri đề nghị Quốc hội tiếp tục tăng cường giám sát chất xả thải từ các cơ sở sản xuất, đặc biệt từ các khu sản xuất tập trung, khu công nghiệp, vì nhiều thực phẩm nhiễm bẩn do nguồn nước cung cấp cho vật nuôi, cây trồng không được xử lý an toàn. Đề nghị Quốc hội tăng cường công tác giám sát việc thi hành pháp luật về an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường, nhất là môi trường sống khu dân cư, đô thị.

Ngày 09/3/2022, Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường đã có Văn bản số 462/UBKHCNMT15 về việc trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Thanh Hóa gửi Quốc hội khóa XV, cụ thể như sau:

1. Đối với kiến nghị của cử tri tỉnh Thanh Hóa đề nghị “Quốc hội tiếp tục tăng cường giám sát chất xả thải từ các cơ sở sản xuất, đặc biệt từ các khu sản xuất tập trung, khu công nghiệp, vì nhiều thực phẩm nhiễm bẩn do nguồn nước cung cấp cho vật nuôi, cây trồng không được xử lý an toàn"

Trong thời gian qua, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thường xuyên quan tâm đến hoạt động giám sát về bảo vệ môi trường thông qua việc xem xét các báo cáo của Chính phủ về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện dự toán ngân sách nhà nước hàng năm và 05 năm; thông qua hoạt động chất vấn tại các Kỳ họp Quốc hội đã yêu cầu Chính phủ, các bộ ngành Trung ương và chính quyền địa phương xác định nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu về tăng cường bảo vệ môi trường.

Thực hiện nhiệm vụ được phân công, theo chức năng nhiệm vụ của mình. Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường đã luôn chủ động, thường xuyên tiến hành các hoạt động giám sát việc ban hành và thực hiện chính sách, pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Cụ thể, đã thực hiện giám sát việc ban hành văn bản quy định chi tiết của một số luật liên quan đến môi trường do Ủy ban chủ trì thẩm tra và giám sát chuyên đề thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường liên quan. Qua giám sát Thường trực Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường nhận thấy, hệ thống pháp luật về bảo vệ môi trường đã từng bước được hoàn thiện, tạo hành lang pháp lý để việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường được thuận lợi. Công tác bảo vệ môi trường trên cả nước thời gian qua đã ngày càng chuyển biến tích cực, góp phần bảo đảm “quyền được sống trong môi trường trong lành" của Nhân dân theo Hiến pháp năm 2013. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn nhiều tồn tại, bất cập về môi trường, cụ thể như một số vấn đề ô nhiễm môi trường tích tụ chậm được giải quyết triệt để, chưa bảo đảm kế hoạch đề ra, có tác động xấu, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân còn phát sinh những vấn đề ô nhiễm môi trường gây bức xúc dư luận ở một số địa phương; việc đầu tư xây dựng các công trình bảo vệ môi trường về thu gom, xử lý nước thải, chất thải rắn sinh hoạt trong phạm vi cả nước còn nhiều hạn chế ...

Trong thời gian tới, Thường trực Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường sẽ tiếp tục tăng cường thực hiện các hoạt động giám sát trong lĩnh vực bảo vệ môi trường như kiến nghị của cử tri đã quan tâm. Cụ thể trong năm 2022 sẽ tiến hành tổ chức Phiên giải trình về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý chất thải rắn sinh hoạt; khảo sát việc thực hiện các kết luận giảm sát về lĩnh vực bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản; giám sát việc thực hiện các kiến nghị của Đoàn giám sát của Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường về việc ban hành và thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường đối với khu công nghiệp, khu chế xuất và cơ sở sản xuất có nguy cơ ô nhiễm môi trường cao; Giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 154/ 2020/QH14 ngày 17/11/2020 về tiếp tục thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn trong nhiệm kỳ khóa XIV và một số nghị quyết trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII đối với lĩnh vực bảo vệ môi trường.

2. Đối với kiến nghị của cử tri tỉnh Thanh Hóa đề nghị "Quốc hội tăng cường công tác giám sát việc thi hành pháp luật về an toàn thực phẩm”

Thường trực Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường thấy rằng, ý kiến đề nghị của cử tri tỉnh Thanh Hóa là đúng đắn, có trách nhiệm. Trong thời gian qua, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội rất quan tâm đến vấn đề an toàn thực phẩm (ATTP); đã giám sát việc thực thi chính sách, pháp luật về ATTP và ban hành Nghị quyết số 34/2009/NQ-QH12 của Quốc hội đẩy mạnh chính sách, pháp luật về quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm; Nghị quyết số 43/2017/QH14 của Quốc hội về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2016 - 2020 và hàng năm có giám sát báo cáo của Chính phủ về hoạt động này; giám sát thông qua hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp Quốc hội, trong thảo luận về các nhiệm vụ kinh tế - xã hội. Đồng thời, các cơ quan của Quốc hội cũng giám sát nội dung này trong hoạt động thường niên có liên quan như giám sát việc ban hành văn bản quy định chi tiết của một số luật có liên quan đến ATTP... Qua giám sát, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn nhiều tồn tại. bất cập về ATTP như: tình trạng vi phạm về quy định về sản xuất, kinh doanh ATTP, ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm vẫn diễn ra ở một số địa phương; quản lý ATTP đối với rau, quả, thịt, sản phẩm thịt tươi sống, kiểm soát giết mổ động vật, sản phẩm động vật còn là khâu yếu...

Để tăng cường hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về ATTP. theo chức năng và nhiệm vụ được giao, Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội sẽ tiếp tục tổ chức nhiều các hoạt động liên quan tới lĩnh vực mà cử tri quan tâm. Cụ thể trong năm 2022. Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường sẽ tiến hành giám sát việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật An toàn thực phẩm; Giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 134/2020/QH14 ngày 17/11/2020 về tiếp tục thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn trong nhiệm kỳ khóa XIV và một số nghị quyết trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII đối với lĩnh vực an toàn thực phẩm./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:


Tin cùng chuyên mục

 Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa
  380 người đã bình chọn
  Thống kê truy cập
  Thống kê: 3.465.748
  Trong năm: 1.002.953
  Trong tháng: 86.261
  Trong tuần: 15.247
  Trong ngày: 854
  Online: 53