Ngày 20/4, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Lê Quang Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã giám sát tại UBND huyện Như Thanh về việc cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 – 2021. Cùng tham gia đoàn giám sát có đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Thanh Hóa.

 

Trước khi làm việc với UBND huyện, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh đã đi kiểm tra việc giải quyết TTHC tại UBND thị trấn Bến Sung và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại UBND huyện Như Thanh.

Các đại biểu tham dự buổi giám sát

Hằng năm, UBND huyện xây dựng Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC gắn với Kế hoạch cải cách hành chính năm và thực hiện kiểm tra các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, thị trấn. Từ năm 2018 đến 2021 thực hiện kiểm tra tại 36 đơn vị. UBND huyện ban hành 109 văn bản chỉ đạo tập trung triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính, chỉ đạo, hướng dẫn các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về CCHC. Thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết TTHC theo thẩm quyền, tính đến năm 2021, tại UBND huyện cắt giảm 40% thời gian giải quyết 106 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết có phát sinh nhiều hồ sơ; UBND các xã, thị trấn cắt giảm thời gian giải quyết 30 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết, có phát sinh nhiều hồ sơ.

Tại UBND huyện thực hiện giải quyết 326/326 TTHC theo cơ chế một cửa, có 03 TTHC thực hiện liên thông cùng cấp, 61 TTHC thực hiện liên thông giữa các cấp chính quyền. Trong đó, có 39 TTHC thực hiện qua dịch vụ công mức độ 3, 51 TTHC thực hiện qua dịch vụ công mức độ 4. Tổng số hồ sơ yêu cầu giải quyết TTHC trong giai đoạn 2018 – 2021 tại cấp huyện là 11.043 hồ sơ, trong đó: Số hồ sơ đã giải quyết sớm và đúng hạn là 10.644 hồ sơ, số hồ sơ đang giải quyết là 345 hồ sơ, số hồ sơ giải quyết quá hạn là 54 hồ sơ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong thời gian từ năm 2018 – 2021 vần còn một số tồn tại hạn chế như: Trong quá trình thực hiện TTHC chưa thường xuyên đề xuất, kiến nghị loại bỏ các TTHC còn rườm rà, giảm bớt các hồ sơ, giấy tờ không cần thiết để cắt giảm chi phí cho người dân trong thực hiện TTHC; Cơ sở vật chất, trang thiết bị tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả chưa được đầu tư đồng bộ, có nơi chưa đáp ứng được yêu cầu giải quyết TTHC theo quy định; vẫn còn hồ sơ giải quyết quá hạn, việc phối hợp giữa các phòng, ban, cơ quan, đơn vị trong thực hiện công tác CCHC có lúc chưa nhịp nhàng.

Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh đã đi kiểm tra việc giải quyết TTHC tại huyện Như Thanh

Sau khi nghe ý kiến tham gia của các thành viên Đoàn giám sát, của ngành và ý kiến giải trình của UBND huyện Như Thanh.

Phát biểu kết luận tại đơn vị được giám sát, đồng chí Lê Quang Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đánh giá cao kết quả, những chuyến biến trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của UBND huyện Như Thanh thời gian qua, đặc biệt là việc rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính. Để làm tốt công tác cải cách hành chính, đồng chí Trưởng đoàn giám sát đề nghị trong thời gian tới UBND huyện Như Thanh cần tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao công tác cải cách TTHC trên các lĩnh vực như đẩy mạnh công tác rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính, loại bỏ những khâu trung gian, chồng chéo gây phiền hà cho cá nhân, tổ chức; cập nhật kịp thời các quy định về TTHC để tổ chức triển khai thực hiện; xem xét quy trình thu phí, lệ phí và các khoản thu dịch vụ khác tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã. Để thực hiện tốt việc giải quyết TTHC, UBND huyện phải chú trọng nâng cao trình độ, năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, xây dựng văn hóa ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực, tận tâm phục vụ Nhân dân.

Đối với các đề xuất, kiến nghị của UBND huyện Đoàn giám sát sẽ tiếp thu, tổng hợp để báo cáo HĐND trong kỳ họp tới.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:


Tin cùng chuyên mục

 Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa
  374 người đã bình chọn
  Thống kê truy cập
  Thống kê: 3.383.246
  Trong năm: 994.168
  Trong tháng: 90.100
  Trong tuần: 17.630
  Trong ngày: 1.393
  Online: 75