Cử tri kiến nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu ban hành cơ chế chính sách đào tạo nghề hỗ trợ tìm việc làm cho người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, xuất ngũ trở về địa phương đảm bảo việc làm, khuyến khích được thanh niên trong độ tuổi tham gia khám tuyển và thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự.

Ngày 08/3/2022, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội đã có Văn bản số 624/BLĐTBXH-VP về việc trả lời kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ hai và kỳ họp bất thường lần thứ Nhất, Quốc hội khóa XV, cụ thể như sau:

Giải quyết việc làm cho công dân hoàn thành nghĩa vụ quân sự, xuất ngũ là một trong những nội dung quan trọng của chính sách hậu phương; đồng thời, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và tạo động lực để công dân hăng hái lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. Nhằm đẩy mạnh giải quyết việc làm, đào tạo nghề cho lao động nói chung, cho các đối tượng hoàn thành nghĩa vụ quân sự, xuất ngũ trở về địa phương nói riêng, Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách như:

- Nghị định số 27/2016/NĐ-CP ngày 06/4/2016 của Chính phủ quy định một số chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ, xuất ngũ và thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ; theo đó, hạ sĩ quan, binh sĩ khi xuất ngũ được trợ cấp tạo việc làm bằng 06 tháng tiền lương cơ sở; bảo lưu kết quả học tập hoặc giấy gọi vào học tại các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp; được tiếp nhận lại, bố trí việc làm và bảo đảm tiền lương, tiền công tại các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức kinh tế trước khi nhập ngũ; được chính quyền địa phương, cơ quan, tổ chức ưu tiên sắp xếp việc làm.

- Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 74/2019/NĐ-CP ngày 23/9/2019), theo đó, thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự được miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập khi tham gia đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng, được cấp thẻ đào tạo nghề có giá trị tối đa bằng 12 tháng tiền lương cơ sở khi tham gia đào tạo trình độ sơ cấp; được vay vốn để tham gia đào tạo nghề nghiệp; được tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí được vay vốn tạo việc làm từ Quỹ quốc gia về việc làm.

Bên cạnh đó, nhằm nâng cao hiệu quả chính sách tín dụng vay vốn tạo việc làm và tạo cơ chế thuận lợi tăng cường bổ sung nguồn vốn vay, nhất là nguồn huy động qua Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH), ngày 23/9/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 74/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP, theo đó nâng lãi suất vay vốn từ bằng lãi suất vay vốn đối với hộ nghèo lên bằng lãi suất vay vốn đối với hộ cận nghèo, góp phần làm giảm kinh phí hỗ trợ cấp bù chênh lệch lãi suất từ ngân sách nhà nước, giúp NHCSXH huy động được nhiều nguồn vốn hơn; quy định trích 10% số tiền lãi thu được từ cho vay Quỹ quốc gia về việc làm để bổ sung vào nguồn vốn của Quỹ do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý. Ngoài ra, các địa phương cũng tăng nguồn ủy thác qua NHCSXH để cho vay. Từ đầu năm 2020 tới ngày 31/12/2021, trong bối cảnh bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, nguồn vốn vay giải quyết việc làm đã được bổ sung gần 17.000 tỷ đồng; tổng nguồn vốn vay hỗ trợ tạo việc làm là 39.946 tỷ đồng (trong đó, nguồn vốn của Quỹ quốc gia về việc làm là 4.584 tỷ đồng), tạo nhiều cơ hội tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi cho lao động nói chung, đối tượng xuất ngũ nói riêng.

Tiếp thu kiến nghị của cử tri, trong thời gian tới, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục phối hợp các bộ, ngành liên quan chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện có hiệu quả các chính sách trên, quan tâm hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp gắn với giải quyết việc làm cho các đối tượng xuất ngũ, đồng thời, tập trung thực hiện những giải pháp sau:

- Hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật về việc làm: Nghiên cứu xây dụng Luật sửa đổi, bổ sung Luật Việc làm (dự kiến trình Chính phủ Hồ sơ để nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Việc làm vào quý IV năm 2022), trong đó có các quy định về chính sách tín dụng tạo việc làm, hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, hỗ trợ phát triển thị trường lao động....

- Thực hiện có hiệu quả các hoạt động liên quan đến hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp, tạo việc làm cho người lao động nói chung, lao động là công dân hoàn thành nghĩa vụ quân sự, xuất ngũ trở về địa phương nói riêng thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 (Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ), Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025 (Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ) và Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội (Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ).

- Phối hợp với NHCSXH, tạo thuận lợi tăng nguồn huy động từ Ngân hàng và bổ sung nguồn ủy thác từ địa phương qua NHCSXH nhằm tăng nguồn vốn vay, đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu của các đối tượng vay.

- Đa dạng hóa các hoạt động giao dịch việc làm thông qua hệ thống Trung tâm dịch vụ việc làm công, nhất là kết nối trực tuyến, từng bước hình thành sàn giao dịch việc làm trực tuyến, kết nối liên vùng, toàn quốc vào năm 2022; ưu tiên tổ chức các phiên giao dịch việc làm dành riêng cho các đối tượng xuất ngũ, nhất là thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự.

- Hoàn thiện mạng thông tin quốc gia về việc làm, kết nối với khu vực và quốc tế; nâng cao năng lực phân tích, dự báo cung - cầu lao động trong ngắn hạn, trung hạn, dài hạn trong các ngành, nghề, lĩnh vực, theo địa phương, khu vực kinh tế, góp phần kết nối cung - cầu lao động và đào tạo gắn với nhu cầu của thị trường, doanh nghiệp.

- Đổi mới và đẩy mạnh hình thức, nội dung, cách thức tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về lao động, việc làm, đào tạo nghề nghiệp, nâng cao nhận thức về việc làm, học nghề và tính chủ động của các đối tượng xuất ngũ trong tự tạo và tạo việc làm cho bản thân và cộng đồng.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:


Tin cùng chuyên mục

 Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa
  374 người đã bình chọn
  Thống kê truy cập
  Thống kê: 3.383.315
  Trong năm: 994.237
  Trong tháng: 90.100
  Trong tuần: 17.630
  Trong ngày: 1.462
  Online: 87