Cử tri đề nghị Bộ Y tế phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có văn bản hướng dẫn các địa phương trong việc tổng hợp, báo cáo về hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình để đảm bảo việc thực hiện chính sách bảo hiểm y tế đối với hộ trung bình.

Ngày 20/4/2022, Bộ Y tế đã có Văn bản số 2005/BYT-VPB1 về việc trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Thanh Hóa gửi tới sau kỳ họp thứ hai và kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV, cụ thể như sau:

Theo quy định Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17/2/2017 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thì việc hướng dẫn các địa phương trong việc tổng hợp, báo cáo về hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình thuộc nhiệm vụ của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Điểm c khoản 1 Điều 4 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế đã quy định cụ thể: Ngân sách nhà nước hỗ trợ tối thiểu 30% mức đóng bảo hiểm y tế đối với Người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

- Bộ Y tế đề nghị cử tri kiến nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có văn bản hướng dẫn các địa phương trong việc tổng hợp, báo cáo về hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình để người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình được hưởng chế độ bảo hiểm y tế theo quy định nêu trên.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:


Tin cùng chuyên mục

 Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa
  380 người đã bình chọn
  Thống kê truy cập
  Thống kê: 3.465.588
  Trong năm: 1.002.793
  Trong tháng: 86.101
  Trong tuần: 15.087
  Trong ngày: 694
  Online: 62