Cử tri đề nghị Bộ Lao động- thương binh và Xã hội xem xét ban hành chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo ở khu vực nông thôn theo chuẩn nghèo mới giai đoạn 2021 - 2025 theo hướng có sự hỗ trợ trực tiếp từ ngân sách Trung ương, tăng mức vay vốn ưu đãi và từ nguồn xã hội hóa để giúp cho người nghèo có nhà ở an toàn, ổn định, từng bước nâng cao mức sống, góp phần xóa đói, giảm nghèo bền vững, không ai bị bỏ lại phía sau.

Ngày 23/12/2021, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội đã có Văn bản số 4907/BLĐTBXH-VP về việc trả lời kiến nghị cử tri gửi tới trước kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV, cụ thể như sau:

Nội dung cử tri kiến nghị thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. Hiện nay, Bộ Xây dựng đã tổng kết chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015 và kiến nghị Thủ tướng Chính phủ tiếp tục ban hành chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều mới giai đoạn 2022-2025 (Báo cáo số 3665/BXD-QLN ngày 09/9/2021). Trong đó, Bộ Xây dựng đề xuất cơ chế hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo hướng: (i) Hỗ trợ một phần từ ngân sách nhà nước; (ii) Tăng mức vay ưu đãi, hỗ trợ từ các nguồn xã hội hóa và nguồn vốn từ Quỹ “Vì người nghèo”; (iii) Tăng chất lượng và tăng diện tích tối thiểu của ngôi nhà được hỗ trợ xây dựng phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội tại địa phương.

Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, tại mục 5 phần V Báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 (Báo cáo số 109/BC-LĐTBXH ngày 30/8/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) quy định nội dung Dự án 5 “Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo”. Trong đó, đối tượng hỗ trợ là hộ nghèo, hộ cận nghèo chưa có nhà ở hoặc đã có nhà ở nhưng nhà ở dột nát, có nguy cơ sập đổ và không có khả năng tự cải thiện nhà ở trên địa bàn huyện nghèo. Nội dung Dự án hỗ trợ xây mới hoặc sửa chữa, nâng cấp nhà ở đang có, đảm bảo diện tích tối thiểu 30m2 và “3 cứng" (nền cứng, khung - tường cứng, mái cứng)./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:


Tin cùng chuyên mục

 Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa
  255 người đã bình chọn
  Thống kê truy cập
  Thống kê: 2.204.933
  Trong năm: 831.023
  Trong tháng: 80.945
  Trong tuần: 18.906
  Trong ngày: 1.945
  Online: 53