Cử tri đề nghị Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 để người lao động phải cách ly tập trung theo Quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền được hỗ trợ tiền ăn.

Ngày 08/3/2022, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội đã có Văn bản số 637/BLĐTBXH-VP về việc trả lời kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ hai và kỳ họp bất thường lần thứ Nhất, Quốc hội khóa XV, cụ thể như sau:

Trong bối cảnh phòng, chống COVID-19 hiện nay, nhằm hỗ trợ người dân (về vật chất, tinh thần, sinh kế), Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ như: Nghị định số 20/2021/NĐ-CP quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội (thay thế Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013), trong đó, có các chính sách quy định hỗ trợ lương thực và nhu yếu phẩm thiết yếu cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn do thiên tai, dịch bệnh Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 154/NQ-CP ngày 19/10/2020), Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 08/10/2021), Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 24/9/2021 về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp nhằm góp phần hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động ổn định và duy trì sản xuất, đảm bảo an sinh xã hội.

Ngoài ra, nhằm bảo đảm phục hồi và phát triển thị trường lao động đi đôi với bảo đảm an sinh xã hội, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình, theo đó có các nhóm chính sách như: Hỗ trợ tiền mặt cho một số nhóm lao động; hỗ trợ hộ kinh doanh, người lao động vay vốn ưu đãi, kết nối cung - cầu lao động; hỗ trợ đào tạo, đào tạo lại; đầu tư các cơ sở chăm lo đối tượng yếu thế bị tổn thương do dịch; chuyển đổi số trong lĩnh vực lao động gắn với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, phát triển nhà ở xã hội cho công nhân nghèo, lao động nhập cư.

Tiếp thu kiến nghị của cử tri, trong thời gian tới, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục phối hợp các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, sửa đổi các chính sách nhằm hỗ trợ người dân, bảo đảm an sinh xã hội, nhất là các chính sách liên quan đến hỗ trợ đối với trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật, người đang điều trị COVID-19, cách ly y tế./. 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:


Tin cùng chuyên mục

 Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa
  374 người đã bình chọn
  Thống kê truy cập
  Thống kê: 3.383.300
  Trong năm: 994.222
  Trong tháng: 90.100
  Trong tuần: 17.630
  Trong ngày: 1.447
  Online: 87