Cử tri đề nghị Chính phủ sớm ban hành Nghị định hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 ngày 09/12/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, để có cơ sở áp dụng và thực hiện.

Ngày 08/3/2022, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội đã có Văn bản số 575/BLĐTBXH-VP về việc trả lời kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ hai và kỳ họp bất thường lần thứ Nhất, Quốc hội khóa XV, cụ thể như sau:

Thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, trong năm 2021, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã tham mưu, trình Chính phủ ký ban hành Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24/7/2021 quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 quy định chi tiết và các biện pháp thi hành Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. Đây là những văn bản quan trọng, kịp thời thể chế chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và là cơ sở để các bộ, ngành, địa phương triển khai toàn diện chính sách ưu đãi đối với người có công và thân nhân người có công với cách mạng.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:


Tin cùng chuyên mục

 Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa
  374 người đã bình chọn
  Thống kê truy cập
  Thống kê: 3.383.432
  Trong năm: 994.354
  Trong tháng: 90.100
  Trong tuần: 17.630
  Trong ngày: 1.579
  Online: 67