Cử tri đề nghị bổ sung có cơ chế chính sách hỗ trợ riêng biệt cho hộ nghèo bảo trợ xã hội (không có khả năng lao động) và hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng; đề nghị không thu hồi, luân chuyển vốn (ít nhất 30% hỗ trợ ban đầu đối với những hộ tham gia dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo giai đoạn 2018 –2020.

Ngày 08/3/2022, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội đã có Văn bản số 565/BLĐTBXH-VP về việc trả lời kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ hai và kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV, cụ thể như sau:

- Về kiến nghị bổ sung có cơ chế, chính sách hỗ trợ riêng biệt cho hộ nghèo bảo trợ xã hội (không có khả năng lao động) và hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng. Trong thời gian qua, hệ thống cơ chế, chính sách giảm nghèo đã được xây dựng, hoàn thiện tương đối đồng bộ và đầy đủ nhằm hỗ trợ toàn diện đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo (về y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt và vệ sinh, thông tin, trợ giúp pháp lý..). Đến nay, các địa phương đã cơ bản thực hiện xóa nghèo đối với hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng Đối với hộ nghèo không còn khả năng lao động, các địa phương thực hiện nhiều biện pháp hỗ trợ hiệu quả, phù hợp đặc điểm nhu cầu của hộ gia đình từ nguồn ngân sách địa phương và nguồn huy động xã hội hóa; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xin tiếp thu kiến nghị của cử tri để nghiên cứu, trình Chính phủ xem xét, ban hành chính sách đối với hộ nghèo không có khả năng lao động vào thời điểm thích hợp, phù hợp với khả năng bố trí ngân sách nhà nước.

- Về kiến nghị không thu hồi, luân chuyển vốn (ít nhất 30%) hỗ trợ ban đầu đối với những hộ tham gia dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo giai đoạn 2018-2020: Ngày 18 tháng 01 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 90/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 thay thế Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020. Do vậy, những cơ chế nhân rộng mô hình giảm nghèo giai đoạn 2018-2020 không áp dụng cho giai đoạn 2021-2025./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:


Tin cùng chuyên mục

 Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa
  374 người đã bình chọn
  Thống kê truy cập
  Thống kê: 3.383.088
  Trong năm: 994.010
  Trong tháng: 90.100
  Trong tuần: 17.630
  Trong ngày: 1.235
  Online: 67