Để chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, ngày 04/7/2022, Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh họp thông qua các báo cáo trình tại kỳ họp. Ông Nguyễn Văn Hùng, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì. Tham dự buổi làm việc có ông Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh và Chi cục Phát triển nông thôn.

Tại phiên họp, Ban Dân tộc trình HĐND tỉnh xem xét cho ý kiến: Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/6/2016 của Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn năm học 2018 – 2019 và 2019 – 2020; Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021 – 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025; các báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án sắp xếp ổn định dân cư khu vực có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại các huyện miền núi; Báo cáo hoạt động của Ban 6 tháng đầu năm, chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2022 và một số nội dung quan trọng khác.

Các địa biểu tham dự buổi làm việc

Với Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/6/2016 của Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn năm học 2018 – 2019 và 2019 – 2020, các đại biểu thống nhất báo cáo và nhấn mạnh trong quá trình thực hiện đó là: Cấp ủy, chính quyền, các ngành, các cấp đều quan tâm quán triệt, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị định 116/2016/NĐ-CP, coi đây là chủ trương, chính sách ưu việt của Đảng và Nhà nước ta, chăm lo đến sự nghiệp giáo dục và đào tạo ở vùng miền núi, nhất là con em đồng bào các dân tộc sinh sống ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, là nguồn động viên, khích lệ rất lớn cho con em các dân tộc phấn đấu vươn lên trong học tập. Chính sách đã mang lại hiệu quả thiết thực, giúp các hộ gia đình vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số giảm bớt khó khăn; động viên con em trong độ tuổi đến trường. Từ khi thực hiện chính sách đến nay, học sinh đi học tăng, học sinh bỏ học giảm rõ rệt, chất lượng học tập được nâng lên, tỷ lệ học sinh khá, giỏi ở các cấp học đều tăng, tỷ lệ học sinh thi đậu vào các trường đại học, cao đẳng năm sau cao hơn năm trước.

Tuy nhiên còn một số hạn chế như: Công tác tuyên truyền, phổ biến việc triển khai thực hiện chính sách theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP của Chính phủ ở một số địa phương, cơ sở còn hạn chế người dân còn chưa nắm bắt đầy đủ, kịp thời các nội dung chính sách cho con em được thụ hưởng. Việc hỗ trợ tiền ăn cho học sinh chưa thực hiện chi trả hằng tháng theo quy định tại điểm d, Điều 9 của Nghị định số: 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ. Theo báo cáo của các huyện và Sở Giáo dục và Đào tạo việc chi trả tiền ăn và tiền nhà ở chủ yếu là theo học kỳ, không phù hợp và gây khó khăn trong việc sinh hoạt, chi tiêu hằng tháng của học sinh...

Đối với báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021 – 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025; các báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án sắp xếp ổn định dân cư khu vực có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại các huyện miền núi; Báo cáo hoạt động của Ban 6 tháng đầu năm, chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2022, các đại biểu cơ bản tàn thành với dự thảo Nghị quyết.

Tuy nhiên, các đại biểu đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh và các ngành chức năng làm rõ về một số tiêu chí và định mức phân bổ ở một số tiểu dự án của Chương trình nêu trong dự thảo Nghị quyết.

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của ông Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và các đại biểu tham dự phiên họp, ông Nguyễn Văn Hùng, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị các ngành tiếp thu ý kiến để hoàn thiện các nội dung trên, báo cáo Ban Dân tộc để hoàn thiện dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:


Tin cùng chuyên mục

 Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa
  238 người đã bình chọn
  Thống kê truy cập
  Thống kê: 1.639.659
  Trong năm: 507.615
  Trong tháng: 65.028
  Trong tuần: 15.076
  Trong ngày: 1.540
  Online: 45