Sáng ngày 7/7, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thứ 11 để tiếp tục cho ý kiến vào các báo cáo thẩm tra và dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII. Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp. Tham dự phiên họp có đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng các Ban của HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và một số sở, ngành cấp tỉnh.

Các đại biểu tham dự phiên họp

Tại phiên họp, các đại biểu đã nghe đồng chí Đinh Ngọc Thúy, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh báo cáo thẩm tra 14 dự thảo Nghị quyết kèm tờ trình của UBND tỉnh, gồm: việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Thanh Hóa được Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định tại Nghị quyết số 123/NQ-HĐND ngày 11/10/2021 (đợt 1); quyết định điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương, năm 2022 (đợt 2); kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025 để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư và thực hiện di dân tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ ống, lũ quét trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; chấp thuận bổ sung danh mục các công trình, Dự án phải thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa và quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trên địa bàn tỉnh đợt 2, năm 2022; Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045; bổ sung Nghị quyết số 328/NQ-HĐND ngày 21/9/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Dự án điều chỉnh, bổ sung các Quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản đã phê duyệt trước ngày 01/01/2019 (bổ sung lần 6); chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc của Sở Ngoại vụ, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Thanh Hóa; Chính sách hỗ trợ các phương tiện vận tải biển quốc tế và nội địa; hỗ trợ doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa bằng container qua Cảng Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa; chủ trương không thực hiện Dự án đường giao thông từ xã Đông Ninh đi xã Đông Khê, huyện Đông Sơn từ nguồn vốn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 67/NQ-HĐND ngày 17/7/2021; Dự án cải tạo hệ thống đường từ Trạm bảo vệ rừng số 4 đi Làng Thiền (đội 5 cũ), xã Trí Nang, huyện Lang Chánh kết hợp tuần tra, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng; Dự án kè chống sạt lở bờ tả, hữu sông Chu khu vực cầu Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa và đê tả sông Lèn, huyện Hà Trung; Dự án nâng cấp, sửa chữa trụ sở làm việc, khuôn viên cơ quan Ban Dân tộc tỉnh; Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025.

Tiếp đó, đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội trình bày 12 báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết kèm tờ trình của UBND tỉnh như là: Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 (chưa bao gồm sinh phẩm xét nghiệm phản ứng) do cơ sở y tế của Nhà nước thực hiện không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Dự án đầu tư xây dựng một số công trình về công sở, trường học, bệnh viện…

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh trình bày 5 báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết kèm tờ trình của UBND tỉnh, đó là: Chủ trương đầu tư Dự án hợp nhất, nâng cấp Cổng dịch vụ công tỉnh với Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã để tạo lập Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Thanh Hóa; quy định mức hỗ trợ người trực tiếp giúp đỡ người được giáo dục theo quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; chủ trương nhập xã Thiệu Phú vào thị trấn Thiệu Hóa và thành lập thị trấn Hậu Hiền thuộc huyện Thiệu Hóa; đặt tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thị trấn Vĩnh Lộc và thị xã Nghi Sơn.

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh trình bày báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết kèm tờ trình của UBDND tỉnh về quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận tại phiên họp

Sau khi nghe các đại biểu cho ý kiến vào các báo cáo thẩm tra và dự thảo Nghị quyết trình tại phiên họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Trọng Hưng phát biểu kết luận cơ bản thống nhất với nội dung các báo cáo thẩm tra và dự thảo Nghị quyết của các Ban trình tại phiên họp và yêu cầu trên cơ sở các ý kiến tại phiên họp, các cơ quan hữu quan hoàn thiện các báo cáo thẩm tra và dự thảo Nghị quyết theo đúng quy định của pháp luật để trình tại Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XVIII. Ngay sau kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh sẽ tổ chức kỳ họp thứ 8 để kịp thời giải quyết những nội dung quan trọng của tỉnh. Đồng chí Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng các điều kiện để kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra thành công tốt đẹp./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:


 Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa
  238 người đã bình chọn
  Thống kê truy cập
  Thống kê: 1.639.777
  Trong năm: 507.615
  Trong tháng: 65.028
  Trong tuần: 15.076
  Trong ngày: 1.658
  Online: 63