Cử tri đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu cho Chính phủ xem xét ban hành chính sách hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại do ảnh hưởng của dịch tả lợn Châu phi kéo dài đến hết năm 2021.

Ngày 10/8/2022, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Văn bản số 5223/BNN-TY về việc trả lời kiến nghị cử tri gửi tới kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, cụ thể như sau:

Thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang chỉ đạo các cơ quan liên quan thuộc Bộ khẩn trương xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều hoặc thay thế Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh. Trong đó, dự thảo Nghị định đã bổ , dieu chỉnh đối với cơ chế, chính sách hỗ trợ thiệt hại do dịch bệnh (đối tượng, điều sung, kiện và mức hỗ trợ, ...); hiện tại, Bộ đang lấy ý kiến các Bộ, ngành và địa phương về dự thảo Nghị định, dự kiến sẽ trình Chính phủ ban hành vào Quý IV/2022.

Bên cạnh đó, ngày 08/6/2022, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã có Công văn số 3646/BNN-TY gửi Bộ Tài chính về việc để xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ thiệt hại do bệnh Dịch tả lợn Châu Phi. Cụ thể đề xuất áp dụng cơ chế, chính sách hỗ trợ thiệt hại do dịch bệnh tại Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ để hỗ trợ cho người chăn nuôi có lợn phải tiêu hủy bắt buộc do mắc bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trong các năm 2021 và 2022 tại các địa phương cho đến khi Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 02/2017/NĐ CP được ban hành. Sau khi có ý kiến chính thức từ Bộ Tài chính đối với đề xuất nêu trên, Bộ Nông nghiệp và PTNT sẽ có hướng dẫn cụ thể để các địa phương căn cứ thực hiện.

Ngoài ra, do tính đặc thù chuyên môn và để chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh động vật, ngày 20/6/2022, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã có Tờ trình số 3933/TTr-BNN-TY gửi Thủ tướng Chính phủ về chủ trương xây dựng Nghị định riêng quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh động vật; hiện nay đang được lấy ý kiến các Bộ có liên quan./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:


 Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa
  380 người đã bình chọn
  Thống kê truy cập
  Thống kê: 3.465.780
  Trong năm: 1.002.985
  Trong tháng: 86.293
  Trong tuần: 15.279
  Trong ngày: 886
  Online: 47