Cử tri đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu trình Chính phủ đầu tư nâng cấp tuyến đê tả sông Bưởi đoạn K16+580-K22+821; nâng cấp tuyến đê sông Chu đoạn qua xã Thiệu Quang, huyện Thiệu Hóa; nâng cấp tuyến đê sông Hoạt đoạn từ cầu Báo Văn đến Âu Mỹ Quan Trang qua huyện Hà Trung và huyện Nga Sơn; xây dựng kè chống sạt lở bờ sông Bưởi qua địa bàn các xã Thạch Định, Thành Trực, Thạch Lâm, huyện Thạch Thành.

Ngày 29/72022, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Văn bản số 4952/BNN-PCTT về việc trả lời kiến nghị cử tri gửi tới trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, cụ thể như sau:

Những năm qua, mặc dù điều kiện nguồn kinh phi còn nhiều khó khăn, Chính phủ, các Bộ, ngành đã quan tâm bố trí kinh phí đầu tư nâng cấp các tuyến đê xây dựng kè chống sạt lở bờ sông tại các vị trí xung yếu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Trong đó, kinh phí đã bố trí theo Chương trình nâng cấp đê sông là 3.729 tỷ đồng; kinh phí hàng năm cấp qua Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khoảng 80 tỷ đồng/năm. Ngoài ra, trước ảnh hưởng của các đợt lũ, bão, Chính phủ đều hỗ trợ cho tỉnh khắc phục hậu quả thiên tại, xử lý sạt lở, sửa chữa các hư hỏng đê điều, tính từ năm 2017 đến năm 2021 là 845 tỷ đồng.

Tuy nhiên, Thanh Hóa là tỉnh có hệ thống sông lớn, nên nguồn kinh phí trung ương mới chỉ ưu tiên đầu tư cho các tuyến để từ cấp III đến cấp I theo quy định. Trong đó, tuyến đê hữu Mã đoạn qua xã Thiệu Quang, huyện Thiệu Hóa (khu vực hợp lưu sông Mã với sông Chu) đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bố trí kinh phí để duy tu, sửa chữa 2,0km trong năm 2021. Thời gian tới. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục đầu tư nâng cấp hệ thống đê điều theo kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 và dự án Quản lý tổng hợp rủi ro lũ lụt thích ứng với biến đổi khí hậu (ADB10), kinh phí dự kiến bố trí cho tỉnh Thanh Hóa khoảng 880 tỷ đồng. Đồng thời, Bộ cũng đã phối hợp với tỉnh và soát, đề xuất xây dựng kè chống sạt lở bờ tả, hữu sông Chu khu vực cầu Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa và nâng cấp đê tả Lèn, huyện Hà Trung theo Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận tại văn bản số 450/TTg-KHTH ngày 20/5/2022 với kinh phí 250 tỷ đồng.

Đối với việc nâng cấp các tuyến đê sông Bưởi, sông Hoạt là các tuyến đê cấp IV và xây dựng kè chống sạt lở bờ sông Bưởi qua địa bàn các xã Thạch Định, Thành Trực, Thạch Lâm, huyện Thạch Thành đề nghị Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo rà soát, sắp xếp thứ tự ưu tiên và bố trí kinh phí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của địa phương để thực hiện./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:


 Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa
  380 người đã bình chọn
  Thống kê truy cập
  Thống kê: 3.465.657
  Trong năm: 1.002.862
  Trong tháng: 86.170
  Trong tuần: 15.156
  Trong ngày: 763
  Online: 29