Chiều ngày 09/3/2023, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh gồm các ông (bà): Trần Văn Thức, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Võ Mạnh Sơn, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; Cầm Thị Mẫn, ĐBQH chuyên trách đã có buổi tiếp xúc cử tri thị xã Nghi Sơn theo chuyên đề đóng góp ý kiến đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Tham dự buổi tiếp xúc có đại diện lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Ủy ban MTTQ tỉnh; Sở Tài Nguyên và Môi trường.

Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri

Trên cơ sở nội dung cần đóng góp ý kiến được đại diện ĐBQH thông tin tới cử tri cũng như qua nghiên cứu Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), cử tri thị xã Nghi Sơn bày tỏ sự nhất trí về chủ trương sửa đổi Luật Đất đai. Dự thảo Luật đã thể hiện sự phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách của Nhà nước trong giai đoạn mới, nhất là tinh thần của Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Dự thảo Luật cơ bản giải quyết được những vẫn đề bất cập, tồn tại trong thực tiễn.

Để hoàn thiện dự thảo Luật bảo đảm khoa học, đồng bộ, hiệu quả, tại hội nghị cử tri đã đóng góp nhiều ý kiến xác đáng, tập trung vào các vấn đề như: Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thu hồi đất, trưng dụng đất; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; vấn đề giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất…

Cử tri tham gia ý kiến tại Hội nghị

Theo đó, cử tri đề nghị bổ sung thêm chủ thể chịu trách nhiệm trước Nhà nước đối với đất được giao để quản lý là “Chủ tịch UBND phường, thị trấn; Chủ tịch UBND quận, thành phố thuộc tỉnh” vào Khoản 2, Điều 8 của Dự thảo Luật; đề nghị chỉ quy định quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề bao gồm “quyền về lối đi; cấp, thoát nước; tưới tiêu, tiêu nước trong canh tác” mới phải đăng ký theo quy định tại Điều 132...

ĐBQH chuyên trách Cầm Thị Mẫn phát biểu tiếp thu ý kiến cử tri

Phát biểu tiếp thu các ý kiến góp ý của cử tri tại hội nghị, ĐBQH chuyên trách Cầm Thị Mẫn nhấn mạnh vai trò quan trọng của Luật Đất đai đối với sự phát triển kinh - xã hội của đất nước. Việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) nhằm phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết của Nhân dân, tạo sự đồng thuận của Nhân dân và thể hiện nguyện vọng của Nhân dân phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, khả thi của hệ thống pháp luật, đáp ứng được yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Tạo sự thống nhất và đồng thuận của Nhân dân đối với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đất đai. Nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ pháp luật, trách nhiệm của các tầng lớp Nhân dân.

ĐBQH ghi nhận, tiếp thu các ý kiến đóng góp của các cử tri đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tổng hợp ý kiến góp ý vào Dự thảo Luật để phản ánh với Ban soạn thảo và đóng góp ý kiến với Quốc hội tại kỳ họp tới.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:


 Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa
  323 người đã bình chọn
  Thống kê truy cập
  Thống kê: 3.095.267
  Trong năm: 966.132
  Trong tháng: 98.551
  Trong tuần: 22.746
  Trong ngày: 3.016
  Online: 63