Cử tri huyện Mường Lát đề nghị Bộ Quốc phòng xem xét, giải quyết 96,8 ha đất Lâm nghiệp do Đồn Biên phòng Quang Chiều quản lý giao cho các hộ dân trên địa bàn 02 xã Quang Chiểu và xã Mường Chanh phát triển sản xuất.

Ngày 19/7/2023, Bộ Quốc phòng đã có Văn bản số 2529 /BQP-TM về việc trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Thanh Hóa gửi tới kỳ họp Quốc hội khóa XV, cụ thể như sau:        

Khu đất diện tích 96,8 ha (xã Quang Chiểu 95,4 ha, xã Mường Chanh 1,4 ha) thuộc đất rừng phòng hộ có tổng diện tích 6.419,66 ha đã được UBND tỉnh Thanh Hóa giao cho Đồn Biên phòng Quang Chiểu/Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Thanh Hóa quản lý, bảo vệ từ năm 1997 (Quyết định số 1778/QĐ-UBND ngày 15/8/1997).

Ngày 29/8/2017, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 3230/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch 03 loại rừng tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016 - 2025, theo đó diện tích 96,8 ha đất nêu trên thuộc quy hoạch đất rừng sản xuất.

Xuất phát từ thực tế thiếu đất sản xuất của nhân dân xã Quang Chiểu và xã Mường Chanh, năm 2017, cử tri huyện Mường Lát đã kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa thu hồi một phần diện tích đất rừng do Đồn Biên phòng Quang Chiều quản lý, bảo vệ chuyển giao cho nhân dân xã Quang Chiếu và xã Mường Chanh, huyện Mường Lát sản xuất. Tuy nhiên, đến nay đơn vị chưa nhận được. quyết định của cấp có thẩm quyền.

Để tạo điều kiện cho nhân dân xã Quang Chiếu và xã Mường Chanh huyện Mường Lát có đất sản xuất; Bộ Quốc phòng đồng ý chủ trương thu hồi 96,8 ha đất rừng do Đồn Biên phòng Quang Chiểu/Bộ Chỉ huy BĐB tỉnh Thanh Hóa/Bộ đội Biên phòng quản lý, bảo vệ, giao cho các hộ dân trên địa bàn xã Quang Chiều và xã Mường Chanh, huyện Mường Lát để phát triển sản xuất.

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng triển khai thực hiện việc thu hồi, giao đất rừng theo đúng quy định của pháp luật.

Giao Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa để triển khai thực hiện việc chuyển giao đất rừng theo quy định của pháp luật hiện hành, sau khi hoàn thành có văn bản báo cáo Bộ Quốc phòng./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:


Tin cùng chuyên mục

 Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa
  374 người đã bình chọn
  Thống kê truy cập
  Thống kê: 3.383.279
  Trong năm: 994.201
  Trong tháng: 90.100
  Trong tuần: 17.630
  Trong ngày: 1.426
  Online: 89