Ngày 12 tháng 9 năm 2023, Ban Dân tộc HĐND tỉnh tiến hành giám sát việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững từ năm 2021 đến năm 2023 tại huyện Cẩm Thủy, đồ chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm trưởng đoàn. Cùng tham dự có lãnh đạo các sở, ngành: Lao động - Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Dân tộc tỉnh, Thường trực HĐND huyện.

         

Trước khi làm việc với huyện, Đoàn đi khảo sát thực tế mô hình giảm nghèo tại xã Cẩm Tâm, huyện Cẩm Thủy

         Theo báo cáo trong 03 năm triển khai, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn chỉ tiêu giảm nghèo của huyện đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra (tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm từ 6,93% năm 2021 xuống còn 4,63% năm 2023; tỷ lệ hộ cận nghèo giảm từ 7,34% năm 2021 xuống còn 5,75% năm 2023; tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số từ 8,45% năm 2021 xuống còn 5,74% năm 2023).

          Về thực hiện các dự án thành phần thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện đã được phân bổ 8.168 triệu đồng nguồn vốn đầu tư phát triển và kinh phí sự nghiệp, cho đến ngày 31/7/2023 tỷ lệ giải ngân các nguồn vốn đạt 23,59% (đáng chú ý có Tiểu dự án 1 - Dự án 3 và Tiểu dự án 3 - Dự án 4 đến thời điểm báo cáo chưa triển khai thực hiện; còn Tiểu dự án 2 - Dự án 3 và Tiểu dự án 1 - Dự án 4 đang thực hiện nhưng chưa giải ngân).

Toàn cảnh hội nghị

          Từ thực tiễn triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, tại buổi giám sát, huyện Cẩm Thủy kiến nghị Ban Dân tộc HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành có liên quan sớm có hướng dẫn cụ thể, kịp thời để có cơ sở triển khai thực hiện.

          Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các thành viên trong đoàn giám sát, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh đánh giá cao kết quả đạt được của huyện Cẩm Thủy trong việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Đồng thời khẳng định, những kết quả đạt được là có vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Huyện ủy, UBND huyện và sự chung tay vào cuộc của MTTQ, các đoàn thể và Nhân dân trong huyện. Đồng thuận với những kiến nghị trên tại buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Văn Hùng cũng đề nghị UBND huyện Cẩm Thủy tiếp thu tối đa các ý kiến đóng góp của các ngành, thành viên Đoàn giám sát để làm căn cứ, cơ sở, đưa ra các giải pháp thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao.

         Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh phát biểu tại buổi giám sát

    Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí đề nghị huyện tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt trong việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, nhất là giải ngân các nguồn vốn đã được phân bổ trên địa bàn, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình, kế hoạch hành động phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

          Các ý kiến, kiến nghị của huyện Cẩm Thủy Ban Dân tộc HĐND tỉnh tiếp thu đưa vào Báo cáo kết quả giám sát việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững từ năm 2021 đến năm 2023trên địa bàn các huyện miền núi, trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 của HĐND tỉnh.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:


Tin cùng chuyên mục

 Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa
  270 người đã bình chọn
  Thống kê truy cập
  Thống kê: 2.678.185
  Trong năm: 924.059
  Trong tháng: 73.624
  Trong tuần: 15.520
  Trong ngày: 301
  Online: 59