Sáng 4/5, Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa gồm các đại biểu: Mai Văn Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Cầm Thị Mẫn, ĐBQH chuyên trách; Phạm Thị Xuân, Thư ký Tòa án Nhân dân huyện Quan Hóa, đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện Quan Hóa trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri tại huyện Quan Hóa

Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa tiếp xúc cử tri huyện Quan Hóa.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại huyện Quan Hóa.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa đã thông báo dự kiến nội dung Chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV; báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Quan Hóa gửi đến các kỳ họp trước, Quốc hội khóa XV tới đông đảo cử tri và Nhân dân.

Đại biểu Cầm Thị Mẫn thông báo dự kiến nội dung Chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Tham gia ý kiến tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện Quan Hóa đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của Quốc hội, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân trong huyện để gửi đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

Đại biểu Phạm Thị Xuân báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân huyện Quan Hóa tại các kỳ họp trước.

Trong không khí dân chủ, cởi mở, cử tri huyện Quan Hóa kiến nghị Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành liên quan xem xét giải quyết một số ý kiến, kiến nghị.

Cử tri huyện Quan Hóa tham gia hội nghị.

Theo đó, cử tri kiến nghị Quốc hội tiếp tục nghiên cứu ban hành chính sách, có chế độ phụ cấp cho đội ngũ cán bộ chi hội ở cơ sở, tạo điều kiện tốt hơn cho các chi hội hoạt động hiệu quả. Nghiên cứu bổ sung chức danh Văn phòng cấp ủy là công chức cấp xã để đội ngũ này yên tâm công tác, cống hiến góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động lãnh đạo của cấp ủy tại địa phương và tăng cường công tác xây dựng Đảng ở cơ sở.

Cử tri xã Thành Sơn nêu kiến nghị tại hội nghị.

Liên quan đến việc triển khai công trình thủy điện Hồi Xuân chậm tiến độ kéo dài, cử tri và Nhân dân huyện Quan Hóa mong muốn Quốc hội, Chính phủ các bộ ngành Trung ương quan tâm tháo gỡ khó khăn, tiếp tục triển khai thi công, để công trình sớm đi vào hoạt động góp phần ổn định đời sống Nhân dân và phát triển kinh tế địa phương.

Theo cử tri, công trình này thực hiện khởi công từ năm 2008, trên sông Mã. Tuy nhiên, do gặp nhiều vướng mắc, khó khăn, nên công trình đã dừng thi công, ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân khu vực xung quanh. Hầu hết những khó khăn, vướng mắc này thuộc thẩm quyền giải quyết của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương.

Cử tri thị trấn Hồi Xuân nêu ý kiến, kiến nghị.

Bên cạnh đó, cử tri kiến nghị Quốc hội xem xét ban hành chính sách cho các hộ dân vừa thoát nghèo, cận nghèo tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển kinh tế; xem xét hỗ trợ người dân ở các thôn, bản, xã được công nhận NTM tiếp tục được thụ hưởng các chính sách hỗ trợ về bảo hiểm y tế, học phí cho học sinh, sinh viên,...

Chủ tịch UBND huyện Quan Hóa Nguyễn Đức Dũng phát biểu, giải trình ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền.

Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Mai Văn Hải phát biểu tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Quan Hóa.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Mai Văn Hải trân trọng cảm ơn tình cảm, sự tin tưởng của cử tri các địa phương đối với Đoàn ĐBQH tỉnh.

Đại biểu Mai Văn Hải cũng đã đi sâu phân tích, làm rõ hơn các ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân huyện Quan Hóa tại hội nghị. Đồng thời xin tiếp thu để Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa tổng hợp trình Quốc hội và các cấp, ngành có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Đoàn ĐBQH tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành trực tiếp thị sát công trình thủy điện Hồi Xuân

Ngay sau hội nghị tiếp xúc cử tri, Đoàn ĐBQH tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành đã trực tiếp thị sát công trình thủy điện Hồi Xuân.

* Tiếp tục chương trình hoạt động trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, chiều 4/5, Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa gồm các đại biểu: Mai Văn Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Cao Mạnh Linh, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp của Quốc hội; Cầm Thị Mẫn, ĐBQH chuyên trách đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện Lang Chánh.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa đã thông báo dự kiến nội dung Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV; báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Lang Chánh gửi đến các kỳ họp trước, Quốc hội khóa XV tới đông đảo cử tri và Nhân dân.

Đại biểu Cao Mạnh Linh, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp của Quốc hội thông báo dự kiến nội dung Chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Đại biểu Cầm Thị Mẫn báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân huyện Lang Chánh tại các kỳ họp trước.

Tham gia ý kiến tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện Lang Chánh kiến nghị Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành liên quan xem xét giải quyết một số ý kiến, kiến nghị.

Theo đó, cử tri kiến nghị Quốc hội, Chính phủ xem xét có chính sách hỗ trợ cho giáo viên và học sinh miền núi đang gặp khó khăn do mới ra khỏi vùng đặc biệt khó khăn sau Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 4/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 612/QĐ-UBDT ngày 16/9/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

Cử tri xã Yên Khương tham gia ý kiến tại hội nghị.

Cử tri huyện Lang Chánh cũng cho rằng, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế (BHYT) tại nhiều xã khu vực miền núi chưa bền vững, nhất là tại các xã xây dựng thành công nông thôn mới. Nguyên nhân được cho là người dân không còn được hưởng các chính sách ưu tiên, trong khi điều kiện kinh tế còn rất nhiều khó khăn, nhiều gia đình không đủ khả năng mua thẻ BHYT.

Cử tri kiến nghị Quốc hội, Chính phủ xem xét việc cần thiết phải có lộ trình dừng thực hiện các chính sách ưu tiên cho các xã đạt chuẩn nông thôn mới, vì khi dừng đột ngột vì sẽ gây khó khăn rất lớn cho người dân. Đồng thời tiếp tục thực hiện chính sách ưu tiên về thẻ BHYT cho người dân tộc thiểu số tại các xã thuộc khu vực II, khu vực III đã đạt chuẩn nông thôn mới.

Đại diện Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Lang Chánh nêu kiến nghị tại hội nghị.

Cử tri cũng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 33/QĐ-TTg ngày 12/11/2020 về tiêu chí phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021 - 2025 cho phù hợp với tình hình thực tế. Bổ sung thêm 4 xã: Yên Thắng, Lâm Phú, Giao Thiện, Tam Văn vào diện xã khu vực III (xã đặc biệt khó khăn); bổ sung xã Đồng Lương và Trí Nang vào diện xã khu vực II (xã còn khó khăn). Những xã này đều đảm bảo các tiêu chí theo quy định về phân định xã.

Đề nghị Đoàn ĐBQH tỉnh kiến nghị với Chính phủ xem xét ban hành chính sách tín dụng ưu đãi về sản xuất kinh doanh đối với những hộ có mức sống trung bình làm nông, lâm, ngư, diêm nghiệp; xem xét ban hành chính sách tín dụng nâng mức vốn cho vay Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.

Bên cạnh đó, cử tri đề nghị Chính phủ và các bộ ngành Trung ương nâng định mức kinh phí đối ngoại cho các xã biên giới, trong đó có xã Yên Khương, do định mức theo quy định hiện nay thấp, không đảm bảo cho hoạt động công tác đối ngoại ở cơ sở...

Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Mai Văn Hải phát biểu tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Lang Chánh.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Mai Văn Hải đã thông tin thêm về các hoạt động cũng như những nét đổi mới của Quốc hội khóa XV trong quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Đại biểu cũng đã đi sâu phân tích, làm rõ hơn các ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân huyện Lang Chánh tại hội nghị. Đồng thời khẳng định, những ý kiến, kiến nghị của cử tri là xác đáng, xuất phát từ thực tiễn đời sống Nhân dân.

Thông qua các ý kiến, kiến nghị, đại biểu Mai Văn Hải cũng chia sẻ với những khó khăn của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong huyện gặp phải trong phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống người dân thời gian qua.

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, đại biểu Mai Văn Hải xin tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân huyện Lang Chánh để tổng hợp trình Quốc hội và các cấp, ngành có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

BáoThanh Hóa


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:


 Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa
  374 người đã bình chọn
  Thống kê truy cập
  Thống kê: 3.383.457
  Trong năm: 994.379
  Trong tháng: 90.100
  Trong tuần: 17.630
  Trong ngày: 1.604
  Online: 78