Chiều 30/5, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp. Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương điều hành nội dung phiên họp.

Tại phiên thảo luận, Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa có ý kiến phát biểu của đại biểu Mai Văn Hải, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh. Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đại biểu Mai Văn Hải.

Kính thưa Chủ tọa phiên họp,

Kính thưa Quốc hội,

Trước hết, tôi thống nhất với Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lí dự thảo luật của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, để góp phần hoàn thiện dự án luật tôi xin phép được có 2 ý kiến như sau.

Một, về nguyên tắc tại khoản 6 Điều 5 gắn kết chặt chẽ, tận dụng tối đa năng lực công nghiệp quốc phòng và công nghiệp an ninh, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tránh trùng lắp trong đầu tư xây dựng, phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh. Tôi cho đây là nguyên tắc rất quan trọng trong đầu tư phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh, tránh sự đầu tư trùng lắp, kém hiệu quả. Nhưng tôi đề nghị cần rà soát lại các nội dung của dự thảo luật cho thống nhất với nguyên tắc này như khoản 14 Điều 3 giải thích từ ngữ còn có sự trùng lắp về nội hàm của khái niệm sản xuất quốc phòng, sản xuất an ninh, vũ khí, trang bị kỹ thuật, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ. Đồng thời, trong các hoạt động công nghiệp quốc phòng, công nghiệp an ninh như giao nhiệm vụ đặt hàng, đấu thầu tại các Điều 15, 16, 17 dự thảo luật, chính sách đối với hoạt động khoa học và công nghệ ở Mục 3 Chương IV, hợp tác quốc tế ở Chương V được quy định nhưng chưa có sự phân biệt, tách bạch rõ ràng giữa quốc phòng và công nghiệp an ninh. Hơn nữa, trên thực tế hiện nay công nghiệp quốc phòng và công nghiệp an ninh có những sản phẩm chung, vì vậy tôi đề nghị cần phải tách bạch rõ ràng nhiệm vụ của công nghiệp quốc phòng, công nghiệp an ninh để đảm bảo tính thực thi của các quy định. Theo báo cáo tổng kết xây dựng, phát triển công nghiệp an ninh thì công nghiệp an ninh hiện tại có quy mô nhỏ là chủ yếu. Nên để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của công tác công an, trong tương lai đề nghị cần có quy định những cơ chế, chính sách đặc thù vượt trội, tạo động lực phát triển.

Để tránh sản xuất trùng lắp sản phẩm, tôi đề nghị nên cụ thể hóa nhiệm vụ công nghiệp an ninh vào một số lĩnh vực nghiên cứu sản xuất phương tiện kỹ thuật, nghiệp vụ an ninh mạng, các công cụ hỗ trợ cho lực lượng công an và lực lượng thực thi pháp luật khác.

Xem xét, cân nhắc việc quy định công nghiệp an ninh sản xuất, sửa chữa vũ khí trong dự thảo luật này vì trùng với nhiệm vụ của công nghiệp quốc phòng. Trong trường hợp vẫn quy định công nghiệp an ninh sản xuất, sửa chữa vũ khí thì cần phải quy định rõ loại vũ khí nào do công nghiệp quốc phòng sản xuất, loại vũ khí nào do công nghiệp an ninh sản xuất. Đề nghị cần tiếp tục rà soát lại các quy định để tránh trùng lắp về đầu tư sản xuất theo nguyên tắc nêu trên.

Vấn đề thứ hai, khoản 2 Điều 21 quy định "Nhà nước đảm bảo cấp đủ vốn điều lệ ban đầu đầu tư bổ sung và tăng vốn điều lệ từ nguồn ngân sách nhà nước cho cơ sở công nghiệp quốc phòng nòng cốt, cơ sở công nghiệp an ninh nòng cốt". Đây là nội dung rất quan trọng. Vấn đề vốn điều lệ là một nội dung cần phải được giải quyết để mở rộng phát triển doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng, an ninh. Theo Báo cáo Tổng kết Pháp lệnh Công nghiệp quốc phòng thì có một số cơ sở công nghiệp quốc phòng nòng cốt chưa được cấp đủ vốn điều lệ ban đầu hoặc các doanh nghiệp quốc phòng được thành lập với vốn điều lệ ban đầu quá thấp, không đáp ứng được yêu cầu phát triển của doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng, an ninh. Việc thực hiện tăng vốn đến nay cho các cơ sở công nghiệp quốc phòng, cơ sở công nghiệp an ninh còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Do đó, quy định về bổ sung và tăng vốn điều lệ cho cơ sở công nghiệp quốc phòng nòng cốt, cơ sở công nghiệp an ninh nòng cốt là cần thiết. Tuy nhiên, bên cạnh việc sử dụng ngân sách nhà nước, tôi đề nghị cần nghiên cứu bổ sung thêm nội dung về cơ chế tăng vốn điều lệ trực tiếp từ nguồn trích lại lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng, an ninh hoặc các nguồn huy động hợp pháp khác để giảm áp lực cho ngân sách nhà nước hoặc có thể nghiên cứu bổ sung quy định tăng vốn điều lệ từ Quỹ Công nghiệp quốc phòng, an ninh.

Tôi xin hết ý kiến. Xin cảm ơn Quốc hội.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:


Tin cùng chuyên mục

 Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa
  380 người đã bình chọn
  Thống kê truy cập
  Thống kê: 3.465.600
  Trong năm: 1.002.805
  Trong tháng: 86.113
  Trong tuần: 15.099
  Trong ngày: 706
  Online: 61