Ngày 06/01/2022, theo chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ Nhất, Quốc hội khóa XV, Quốc hội tiến hành thảo luận ở tổ góp ý về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công; Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công - tư; Luật Đầu tư; Luật Đấu thầu; Luật Điện lực; Luật Doanh nghiệp; Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự; thảo luận về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025; dự thảo Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ

Thảo luận ở tổ 55 tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa có đại biểu Quốc hội: Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Mai Văn Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa chủ trì phiên thảo luận và các vị đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh

Cho ý kiến vào các dự án Luật, các ĐBQH đều cho rằng việc ban hành các dự án luật này là hết sức cần thiết nhằm tiếp tục thể chế hoá đường lối, chủ trương của Đảng, đảm bảo phù hợp với thực tiễn hiện nay, kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện, đồng thời đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Đại biểu Quốc hội Võ Mạnh Sơn tham gia thảo luận tại tổ

Đóng góp ý kiến vào dự án Luật Doanh nghiệp, các vị đại biểu Quốc hội cho rằng, việc yêu cầu doanh nghiệp phải thực hiện báo cáo tài chính giữa năm theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 109 Luật Doanh nghiệp năm 2020 có thể gián tiếp làm giảm nguồn thu cho ngân sách nhà nước hằng năm do toàn bộ khối doanh nghiệp có thể mất chi phí nhiều tỷ đồng để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính giữa năm trước. Thống nhất thêm cụm từ “tham dự và biểu quyết tại cuộc họp” sau cụm từ “của tất cả cổ đông” tại khoản 1 và khoản 2 Điều 148 Luật Doanh nghiệp năm 2020 là phù hợp.

Đại biểu Quốc hội Cầm Thị Mẫn tham gia thảo luận tại tổ

Đóng góp vào dự án Luật Đầu tư, các vị đại biểu Quốc hội đề nghị cần sửa đổi, bổ sung quyền sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về quyền sử dụng đất ở hợp pháp; có quyền sử dụng đất ở hợp pháp và các loại đất khác không phải là đất ở.

Đối với Luật Điện lực, các vị đại biểu Quốc hội đề nghị cần rà soát, bổ sung các nội dung liên quan đến quyền của đơn vị điều độ hệ thống quốc gia để bảo đảm sự kiểm soát của Nhà nước trong vận hành hệ thống truyền tải điện quốc gia độc lập. Cần xem xét, quy định rõ hơn cơ chế ràng buộc, chế tài, thẩm quyền của đơn vị điều độ hệ thống điện quốc gia trong trường hợp việc “chỉ huy, điều khiển” không có hiệu lực đối với các doanh nghiệp tư nhân tham gia vào vận hành lưới điện truyền tải.

 

Cho ý kiến vào dự án Luật Thi hành án dân sự, các vị đại biểu cho rằng dự án luật cần xem xét một cách toàn diện, tổng thể các vấn đề mà Luật thi hành án dân sự hiện hành đang gặp phải để có quyết định về việc sửa đổi một cách toàn diện, triệt để hơn. Đề nghị Quốc hội giao Chính phủ có quy định chi tiết hướng dẫn thi hành đối với các vấn đề còn chưa cụ thể về thẩm quyền của cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh, cấp huyện, trình tự, thủ tục ủy thác xử lý tài sản...

Đóng góp ý kiến vào dự thảo Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ, các vị đại biểu cho rằng các cơ chế, chính sách đặc thù trong dự thảo Nghị quyết dựa trên cơ sở lý luận và thực tiễn sâu sắc. Các chính sách này được thông qua sẽ phát huy được tiềm năng, thế mạnh của địa phương và có tác dụng thúc đẩy sự phát triển của vùng; đồng thời đề cao tính tự lực, tự cường và phát huy được tinh thần năng động, sáng tạo của địa phương trong việc triển khai thực hiện và phát triển kinh tế - xã hội.

Đại biểu Quốc hội Mai Văn Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại điểm cầu Thanh Hóa

Phát biểu tại phiên thảo luận, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Mai Văn Hải ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu Quốc hội. Ngoài ra, đối với dự án Luật Đầu tư công, đồng chí Phó trưởng Đoàn cũng đề nghị cần có quy định giám sát chặt chẽ đối với việc phân quyền quyết định đầu tư; quy định chặt chẽ những dự án nhóm A từ nguồn vốn ODA; nghiên cứu giải pháp đẩy nhanh tiến bộ, thời gian của dự án…

Cho ý kiến về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đồng chí Phó trưởng Đoàn cũng thống nhất với Tờ trình của Chính phủ về sự cần thiết đầu tư dự án để cụ thể hoá kết luận số 11 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công trung hạn giải đoạn 2021 – 2025. Ngoài ra, đề nghị Chính phủ có kế hoạch tổng kết kinh nghiệm quá trình triển khai dự án giai đoạn 2017 - 2020, trong đó cần phân tích, đánh giá về kết quả giải phóng mặt bằng thực hiện dự án.

Thứ sáu, ngày 07/01/2022, Buổi sáng, Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự thảo Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ để hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Buổi chiều, Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự thảo Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:


Tin cùng chuyên mục

 Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa
  215 người đã bình chọn
  Thống kê truy cập
  Thống kê: 1.253.698
  Trong năm: 153.716
  Trong tháng: 59.589
  Trong tuần: 13.860
  Trong ngày: 540
  Online: 84