Ngày 01/4/2022, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh gồm các đồng chí: Mai Văn Hải, Tỉnh uỷ viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng Đoàn giám sát; Cầm Thị Mẫn, ĐBQH chuyên trách; Lê Văn Cường, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh; Phạm Thị Xuân, Thư ký Toà án Nhân dân huyện Quan Hoá, đã có buổi giám sát việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 01/7/2016 đến 01/7/2021 tại thành phố Sầm Sơn và thị xã Bỉm Sơn.Tham gia đoàn giám sát có đại diện lãnh đạo Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Thanh tra tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Trước khi làm việc với UBND các địa phương, đoàn công tác đã giám sát thực tế việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo tại phường Trung Sơn, xã Quảng Hùng (TP Sầm Sơn); các phường Bắc Sơn, Ngọc Trạo (TX Bỉm Sơn).

Đoàn ĐBQH tỉnh làm việc với UBND thành phố Sầm Sơn

Theo báo cáo của UBND TP Sầm Sơn, giai đoạn vừa qua, thành phố đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn. Công tác tiếp công dân được thực hiện đảm bảo theo các quy định của pháp luật. Từ 01/7/2016 đến 01/7/2021, cấp thành phố tiếp 1.373 lượt công dân, tiếp đông người 15 đoàn, 1.877 vụ việc; cấp xã phường tiếp 1.287 lượt công dân với 1.153 vụ việc. Nội dung công dân đến phản ánh, kiến nghị chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư khi triển khai các dự án trên địa bàn thành phố. 

Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát thực tế tại xã Quảng Hùng (TP Sầm Sơn)

Từ năm 2016 đến năm 2021, thành phố tiếp nhận 3.030 đơn khiếu nại, tố cáo, tăng 2.700 đơn so với giai đoạn 2011-2016. Về cơ bản, kết quả giải quyết các vụ việc nhận được sự thống nhất cao của Nhân dân, góp phần ổn định tình hình, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trên địa bàn thành phố.

Tại thị xã Bỉm Sơn, việc xây dựng lịch và tổ chức tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND thị xã được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật; đồng thời thực hiện tiếp công dân đột xuất theo đề xuất của Trưởng ban tiếp công dân thị xã. Từ 01/7/2016 đến 01/7/2021, tại các trụ sở tiếp công dân trên địa bàn toàn thị xã đã tiếp 2.706 lượt người; 2.553 vụ việc, không có vụ việc phức tạp, kéo dài. Trong đó đã giải quyết 2.472 vụ việc thuộc thẩm quyền (đạt 99,8%). 

Đoàn ĐBQH tỉnh làm việc với UBND thị xã Bỉm Sơn

Giai đoạn 2016-2021, tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn giảm so với giai đoạn 2011-2015; các trụ sở tiếp công dân trên địa bàn thị xã đã tiếp nhận 1.875 đơn; trong đó có 131 đơn khiếu nại, 181 đơn tố cáo, 1.563 đơn kiến nghị, phản ánh. Đơn khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư chiếm tỷ lệ cao hơn các lĩnh vực khác. UBND thị xã và các xã, phường đã tập trung tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư đảm bảo các quy định của pháp luật.

Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát thực tế tại phường Bắc Sơn (TX Bỉm Sơn)

Theo đánh giá của đoàn giám sát, việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo đã được thành phố Sầm Sơn và thị xã Bỉm Sơn quan tâm thực hiện, đạt nhiều kết quả. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, như: việc bố trí nơi tiếp công dân ở một số đơn vị còn khó khăn nhất định, ghi chép sổ sách tiếp công dân, theo dõi đơn thư chưa đầy đủ, lưu trữ tài liệu chưa khoa học; trong giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, một số đơn vị chưa tuân thủ quy trình giải quyết đơn thư; việc thanh tra trách nhiệm còn ít...

Kết luận tại buổi làm việc với UBND thành phố Sầm Sơn và thị xã Bỉm Sơn; đồng chí Mai Văn Hải, Tỉnh uỷ viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền các địa phương trong việc chấp hành pháp luật về tiếp công dân và giải quyết đơn, thư khiếu nại tố cáo, không để vụ việc kéo dài và phát sinh điểm nóng. Tuy nhiên, qua giám sát cũng cho thấy, một số đơn vị cấp xã, thị trấn, cơ sở vật chất phục vụ công tác tiếp công dân chưa đồng bộ, chưa đáp ứng được tiêu chuẩn quy định. Việc tiếp dân còn nhiều lúng túng, có lúc, có thời điểm vẫn còn tình trạng đơn thư phức, tạp, kéo dài; việc lưu trữ hồ sơ còn chưa khoa học…Đề nghị 2 đơn vị tiếp tục hoàn thiện báo cáo và gửi về Đoàn ĐBQH tỉnh; trong đó, cần bổ sung số liệu cụ thể về số lần tiếp dân của Bí thư Thành uỷ, Thị uỷ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thành phố, thị xã; làm rõ kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo; đưa ra các đề xuất, kiến nghị để Đoàn ĐBQH tỉnh nắm bắt, tổng hợp gửi đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét, nghiên cứu tháo gỡ. 

Đối với công tác tiếp công dân, đồng chí Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị thành phố Sầm Sơn và thị xã Bỉm Sơn tiếp tục thực hiện đảm bảo Chỉ thị số 35/CT-TW và Quy định số 11-QĐ/TW của Bộ Chính trị; quan tâm bố trí địa điểm tiếp công dân ở các xã, phường; thực hiện tốt công tác tiếp dân thường xuyên của cán bộ lãnh đạo. 

Đối với đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, cần giải quyết theo trình tự, thủ tục; đảm bảo quyền lợi của người khiếu nại; xử lý nghiêm những vi phạm nếu có. Các địa phương tập trung chỉ đạo giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến lĩnh vực đất đai, giải phóng mặt bằng; hỗ trợ các xã, phường giải quyết các vấn đề, vụ việc ngay tại cơ sở. Đồng thời, lãnh đạo các địa phương tăng cường đối thoại với Nhân dân trên cơ sở quy định của pháp luật; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công tác giải quyết đơn để kịp thời chấn chỉnh hạn chế, yếu kém, đảm bảo việc giải quyết khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định của pháp luật trên địa bàn.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:


Tin cùng chuyên mục

 Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa
  255 người đã bình chọn
  Thống kê truy cập
  Thống kê: 2.204.917
  Trong năm: 831.023
  Trong tháng: 80.945
  Trong tuần: 18.906
  Trong ngày: 1.929
  Online: 46