Ngày 21 /4, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Quang Hải - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi giám sát tại Kho bạc nhà nước Thanh Hóa về cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 – 2021, tham dự với Đoàn giám sát có đại diện lãnh đạo: Sở Tư pháp, Sở Nội vụ và Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa.

Giai đoạn 2018 – 2021, Kho bạc nhà nước Thanh Hóa đã tổ chức triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương và chính quyền địa phương về cải cách hành chính (CCHC) kịp thời, đầy đủ, đảm bảo việc thực thi hiệu quả với mục đích nâng cao tinh thần, trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức trong tiếp nhận, giải quyết hồ sơ công việc nhằm tạo điều kiện thuận lợi, rút ngắn thời gian, kinh phí thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) cho tổ chức, công dân. Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai công tác (CCHC) của ngành, địa phương, Kho bạc nhà nước Thanh Hóa đã ban hành các kế hoạch, văn bản để thực hiện CCHC, triển khai công tác Kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC).

Các đại biểu tham dự buổi giám sát

Kho bạc nhà nước Thanh Hóa luôn chú trọng công tác CCHC, coi đây là bước đột phá có tính chất quyết định đến chất lượng hoạt động của Kho bạc nhà nước, đặc biệt là đẩy nạnh cải cách TTHC, đổi mới phong cách làm việc, tạo thuận lợi trong giao dịch cho tổ chức, cá nhân có giao dịch với Kho bạc nhà nước và từng bước hiện đại hóa nền tài chính công. Bám sát kế hoạch cải cách TTHC của Chính phủ, Bộ Tài chính, Kho bạc nhà nước; Kho bạc nhà nước Thanh Hóa thực hiện tốt, quy định về quy trình tiếp nhận, chuyển hồ sơ, sử lý, trình ký và trả kết quả hồ sơ theo mô hình “Một cửa, một giao dịch viên” theo quy định tại Quyết định số 2277/QĐ-BTC ngày 02/11/2015 của Bộ Tài chính về việc triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong hệ thống Kho bạc nhà nước.

Theo báo cáo của Kho bạc nhà nước Thanh Hóa, tổng số TTHC đến thời điểm hiện nay đang thực hiện là 11 TTHC để thực hiện 4 lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành và được đăng tải đầy đủ nội dung cụ thể trên trang thông tin điện tử của ngành và cổng dịch vụ công của tỉnh.

Lãnh đạo Sở Nội vụ phát biểu tại buổi giám sát

Việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến được thực hiện theo kế hoạch của Bộ Tài chính và Kho bạc nhà nước. Kho bạc nhà nước Thanh Hóa đã thực hiện 11 TTHC (100%) lên cổng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Từ năm 2018 -2021 Kho bạc nhà nước đã tiếp nhận 3.247.926 hồ sơ, trong đó: Trực tuyến 1.436.918 hồ sơ; trực tiếp 1.811.008 hồ sơ (số hồ sơ phải bổ sung là 40.875; số hồ sơ trả lại, rút hồ sơ là 23.092). Số lượng hồ sơ đã giải quyết trước hạn và đúng hạn là 3.247.926 hồ sơ.

Đồng chí Đinh Ngọc Thuý, Phó Trưởng Ban KT-NS HĐND tinh phát biểu

Thảo luận tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn giám sát và lãnh đạo KBNN Thanh Hóa đã làm rõ một số nội dung về số hồ sơ TTHC xin rút, hồ sơ yêu cầu bổ sung tăng, giảm mỗi năm; nội dung các tổ chức, cá nhân phán ánh, kiến nghị; nguyên nhân, trách nhiệm của những tồn tại, hạn chế; giải pháp quản lý chặt chẽ thu, chi ngân sách Nhà nước; việc gia tăng các tiện ích cho đơn vị sử dụng ngân sách…

Đồng chí Lê Thị Như Hoa, Phó Trưởng Ban VH-XH phất biểu

Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Quang Hải, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát nhấn mạnh: Kho bạc nhà nước Thanh Hóa là đơn vị của Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, có đặc thù riêng, chủ yếu là giao dịch với cơ quan, đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước, vì vậy, tác động của CCHC đến người dân không nhiều nhưng lại có tác động lớn đến hoạt động của tỉnh. Vì vậy cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, xem đây là yếu tố quan trọng tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác CCHC của đơn vị.

Đồng chí Nguyễn Quang Hải, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận buổi giám sát

Cùng với đó, đơn vị cần nhận diện rõ những hạn chế, tồn tại để đưa ra giải pháp khắc phục, trong đó tiếp tục nâng cao trách nhiệm, năng lực thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là cán bộ, công chức làm việc ở lĩnh vực nhạy cảm và chấn chỉnh, xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm.

Đồng chí Trưởng đoàn giám sát yêu cầu Kho bạc nhà nước Thanh Hóa điều chỉnh, bổ sung, hoàn chỉnh báo cáo gửi lại đoàn giám sát để tổng hợp, báo cáo HĐND tỉnh. Đối với các đề xuất, kiến nghị của Sở, đoàn sẽ tổng hợp để báo cáo HĐND tỉnh./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:


Tin cùng chuyên mục

 Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa
  374 người đã bình chọn
  Thống kê truy cập
  Thống kê: 3.383.197
  Trong năm: 994.119
  Trong tháng: 90.100
  Trong tuần: 17.630
  Trong ngày: 1.344
  Online: 76