Ngày 22/4, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi giám sát tại UBND huyện Thọ Xuân về việc cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 – 2021. Cùng tham gia đoàn giám sát có đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ, Sở Tư pháp.

Trước khi làm việc với UBND huyện, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh đã đi kiểm tra việc giải quyết TTHC tại UBND xã Bắc Lương và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại UBND huyện Thọ Xuân.

Chỉ số cải cách hành chính giai đoạn 2018 - 2021 của huyện Thọ Xuân xếp hạng xuất sắc, ổn định qua các năm và nằm trong top đầu của bảng xếp hạng chấm điểm 27 huyện, thị xã, thành phố. Kết quả đánh giá chỉ số cải cách hành chính cho thấy huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quyết tâm phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính.

Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh đã đi kiểm tra việc giải quyết TTHC tại huyện Thọ Xuân 

Giai đoạn 2018-2021 UBND huyện Thọ Xuân đã ban hành nhiều Kế hoạch CCHC, Kế hoạch kiểm soát TTHC để triển khai thực hiện; ban hành các văn bản chỉ đạo, cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị nhằm thực hiện nhiệm vụ CCHC.

Năm 2021, huyện đã xây dựng Đề án ứng dụng mạng xã hội (Zalo) vào việc ứng dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; xã Xuân Hòa xây dựng sáng kiến kinh nghiệm với đề tài “Ngày không hẹn” nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng giải quyết TTHC tại bộ phận một cửa; UBND xã Bắc Lương xây dựng mô hình “Ngày không viết” nhằm rút ngắn thời gian giao dịch của công dân khi tham gia thực hiện TTHC.

UBND huyện đã thực hiện cắt giảm thời gian 182 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện (41 lĩnh vực); Thực hiện cắt giảm trên 30% thời gian giải quyết TTHC đối với các TTHC có thời gian giải quyết dưới 15 ngày, cắt giảm 50% thời gian giải quyết TTHC đối với các TTHC có thời gian giải quyết trên 15 ngày. Kiến nghị UBND tỉnh đơn giản hóa 05 TTHC hộ tịch, văn hóa cơ sở, người có công, bảo trợ xã hội. Thực hiện niêm yết công khai đầy đủ TTHC trực tiếp tại Bộ phận một cửa và trên trang điện tử của huyện.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong thời gian từ năm 2018 - 2021 vẫn còn một số tồn tại hạn chế như: Vẫn còn hồ sơ giải quyết quá hạn; việc thực hiện các TTHC mức độ 3, 4 còn gặp phải nhiều khó khăn, vướng mắc do người dân chưa có thói quen sử dụng mà chỉ muốn đến trực tiếp làm TTHC, nhất là những địa phương vùng nông thôn, điều kiện kinh tế khó khăn...

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh phát biểu kết luận tại buổi giám sát

Sau khi nghe ý kiến tham gia của các thành viên Đoàn giám sát, của ngành và ý kiến giải trình của UBND huyện Thọ Xuân, đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh đánh giá cao kết quả, những chuyến biến trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của UBND huyện Thọ Xuân thời gian qua, đặc biệt là sự quan tâm của các cấp chính quyền địa phương trong việc thực hiện cải cách hành chính tại địa phương, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính. Để làm tốt công tác cải cách hành chính, đồng chí Trưởng đoàn giám sát đề nghị trong thời gian tới UBND huyện Thọ Xuân cần tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao công tác cải cách TTHC trên các lĩnh vực, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin cải cách xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền về CCHC, CCTTHC trên địa bàn, tạo niềm tin cho người dân trong việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến và Bưu chính công ích …

Đối với các đề xuất, kiến nghị của UBND huyện Đoàn giám sát sẽ tiếp thu, tổng hợp để báo cáo HĐND trong kỳ họp tới./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:


Tin cùng chuyên mục

 Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa
  374 người đã bình chọn
  Thống kê truy cập
  Thống kê: 3.383.414
  Trong năm: 994.336
  Trong tháng: 90.100
  Trong tuần: 17.630
  Trong ngày: 1.561
  Online: 59