Ngày 26/4, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Quang Hải Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi giám sát tại UBND huyện Quảng Xương về việc cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2021. Cùng tham gia đoàn giám sát có đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ, Sở Tư pháp và Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa.

Trước khi làm việc với UBND huyện, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh đã đi kiểm tra việc giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại UBND huyện.

Đoàn giám sát kiểm tra việc giải quyết TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại UBND huyện

Trong những năm qua chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của huyện luôn xếp thứ hạng tăng tốt qua các năm (năm 2021 xếp thứ 5, đạt xuất sắc; năm 2020 đứng thứ 8, đạt tốt; năm 2019 đứng thứ 20, đạt tốt). Hầu hết các chỉ số CCHC năm 2021 đều trên trung bình, ngoài cải cách thủ tục hành chính là 9,9 (trung bình là 11,2) và xây dựng phát triển chính quyền điện tử 10,88 (trung bình 11,37). Kết quả đánh giá chỉ số cải cách hành chính cho thấy huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quyết tâm phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính.

Đồng chí Đinh Ngọc Thúy, Phó Trưởng Ban KT - NS HĐND tỉnh phát biểu tại buổi giám sát

Giai đoạn 2018-2021 UBND huyện đã ban hành nhiều Kế hoạch CCHC, Kế hoạch kiểm soát TTHC để triển khai thực hiện; ban hành các văn bản chỉ đạo, cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị nhằm thực hiện nhiệm vụ CCHC.

Việc ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC luôn được quan tâm chỉ đạo thực hiện, từ năm 2018 đến 2021 thực hiện kiểm tra tại 30 đơn vị, số vấn đề phát hiện qua kiểm tra là 43 vấn đề và đã sử lý xong 43 vấn đề. Để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức, cá nhân trong giải quyết TTHC, huyện đã yêu cầu các phòng, ban và UBND các xã, thị trấn rà soát tất cả các thủ tục đang thực hiện. Sau rà soát, đã cắt giảm 140 TTHC, trong đó ở cấp huyện là 39 TTHC, cấp xã là 101 thủ tục chủ yếu là lĩnh vực tư pháp – hộ tịch, đất đai – xây dựng, chính sách xã hội.

Đồng chí Lê Hùng Cường, Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh phát biểu tại buổi giám sát

Số TTHC giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, một cửa liên thông hiện đại của huyện được công bố, công khai là 342 thủ tục. Dịch vụ công mức độ 3 gồm 39 thủ tục; mức dộ 4 gồm 56 thủ tục. Tổng số hồ sơ tiếp nhận giải quyết TTHC trong giai đoạn 2018 – 2021 tại cấp huyện là 51.574 hồ sơ, trong đó: Số hồ sơ đã giải quyết sớm và đúng hạn là 52.218 hồ sơ, số hồ sơ giải quyết quá hạn là 356 hồ sơ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại hạn chế như: Đang còn hồ sơ giải quyết quá hạn; việc thực hiện các TTHC mức độ 3, 4 còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc do người dân chưa có thói quen sử dụng mà chỉ muốn đến trực tiếp làm TTHC, nhất là những địa phương vùng nông thôn, điều kiện kinh tế khó khăn...

Đồng chí Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận buổi giám sât

Sau khi nghe ý kiến tham gia của các thành viên Đoàn giám sát, của ngành và ý kiến giải trình của UBND huyện Quảng Xương, đồng chí Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao kết quả đạt được của huyện trong thời gian qua, đặc biệt là sự quan tâm của các cấp chính quyền trong việc thực hiện cải cách hành chính tại địa phương, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính. Để làm tốt công tác cải cách hành chính, đồng chí đề nghị trong thời gian tới huyện tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao công tác cải cách TTHC trên các lĩnh vực, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền về CCHC, trọng tâm là TTHC trên địa bàn, tạo niềm tin cho người dân trong việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến và Bưu chính công ích …

Những đề xuất, kiến nghị của huyện Đoàn giám sát sẽ tiếp thu, tổng hợp để báo cáo HĐND trong kỳ họp tới.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:


Tin cùng chuyên mục

 Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa
  226 người đã bình chọn
  Thống kê truy cập
  Thống kê: 1.505.132
  Trong năm: 243.565
  Trong tháng: 63.367
  Trong tuần: 11.811
  Trong ngày: 583
  Online: 10