Cử tri đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung Thông tư số 01/2016 TT-BGDĐT ngày 15/01/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy chế tổ chức và hoạt động của các Trường phổ thông Dân tộc Nội trú, cụ thể tại khoản 1, Điều 18 đối tượng tuyển sinh. Nên sửa đổi cụm từ "Thanh thiếu niên người dân tộc vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn" thành cụm từ "Thanh thiếu niên người dân tộc thiểu số ở vùng miền núi". Bởi vì, hiện nay nhiều xã đã không còn vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn nữa, nên rất khó khăn cho việc tuyển sinh.

Ngày 24/8/2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Văn bản số 4055/BGDĐT-GDĐT về việc trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Thanh Hóa gửi tới trước kỳ ba, Quốc hội khóa XV, cụ thể như sau:

Bộ Giáo dục và Đào tạo đồng thuận và tiếp thu ý kiến của cử tri. Thực hiện Quyết định số 4929/QĐ-BGDĐT ngày 28/12/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, quyết định cá biệt của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng Thông tư thay thế Thông tư số 01/2016/TT-BGDĐT ngày 15/01/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy chế tổ chức và hoạt động của Trường phổ thông dân tộc nội trú.

Trong quá trình soạn thảo Thông tư, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan đến đối tượng, địa bàn tuyển sinh học sinh vào học trong các trường phổ thông dân tộc nội trú phù hợp với tình hình hiện nay./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:


 Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa
  380 người đã bình chọn
  Thống kê truy cập
  Thống kê: 3.465.753
  Trong năm: 1.002.958
  Trong tháng: 86.266
  Trong tuần: 15.252
  Trong ngày: 859
  Online: 53