Cử tri đề nghị Bộ Nội vụ trình Chính phủ  xem xét, nghiên cứu biên chế chức danh Văn phòng cấp ủy cơ sở chuyên trách. Tiếp tục thực hiện bố trí sắp xếp cán bộ, công chức cấp xã dôi dư sau khi sáp nhập các xã, phường, thị trấn.

Ngày 27/8/2022, Bộ Nội vụ đã có Văn bản số 4172/BNV-CQĐP về việc trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Thanh Hóa gửi tới trước kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV, cụ thể như sau:

1. Về biên chế chức danh Văn phòng cấp ủy cơ sở chuyên trách.

Chức vụ, chức danh cán bộ, công chức cấp xã đã được quy định tại Điều 61 Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2019). Đồng thời, theo quy định tại điểm 17.1 Khoản 7 Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 28/9/2021 của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ đảng đã quy định tổ chức cơ sở đảng không thành lập cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc. Cấp ủy phân công cấp ủy viên phụ trách các mặt công tác văn phòng, tuyên giáo, tổ chức, kiểm tra, dân vận; các thành viên đều kiêm nhiệm. Theo đó, việc bổ sung chức danh Văn phòng Đảng ủy cấp xã là cán bộ, công chức cấp xã như kiến nghị của cử tri phải trên cơ sở sửa đổi Hướng dẫn này và Luật Cán bộ, công chức hiện hành. Bộ Nội vụ ghi nhận kiến nghị của cử tri để tổng hợp trình cấp có thẩm quyền khi Ban Bí thư có chủ trương sửa đổi Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 28/9/2021 và Quốc hội có chủ trương sửa đổi Luật Cán bộ, công chức.

2. Về bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức dôi dư sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

Tại khoản 2 Điều 9 Nghị quyết số 65,3/2019/UBTVQH14 ngày 12/3/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021 đã quy định Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định danh mục, số lượng vị trí việc làm và tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo các nghị quyết, kết luận của Đảng, quy định của Nhà nước và phù hợp với thực tế. Chậm nhất là 05 năm kể từ ngày nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đối với từng đơn vị hành chính có hiệu lực thi hành thì số lượng lãnh đạo, quản lý và số lượng công chức, viên chức ở các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở đơn vị hành chính mới bảo đảm đúng theo quy định./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:


 Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa
  380 người đã bình chọn
  Thống kê truy cập
  Thống kê: 3.465.566
  Trong năm: 1.002.771
  Trong tháng: 86.079
  Trong tuần: 15.065
  Trong ngày: 672
  Online: 66