Cử tri đề nghị có chế độ chính sách cho các cựu thanh niên xung phong tham gia khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng kinh tế mới sau ngày 30/4/1975 (giai đoạn 1976 - 1988). Sớm cho Cựu thanh niên xung phong được hưởng bảo hiểm y tế 100% như các đối tượng người có công.

Ngày 26/7/2023, Bộ Nội vụ đã có Văn bản số 3991/BNV-CTTN về việc trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Thanh Hóa gửi tới kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, cụ thể như sau:

1. Về chính sách đối với thanh niên xung phong khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng kinh tế giai đoạn sau năm 1975.

 Trong thời gian qua, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm và đã ban hành nhiều chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến trước ngày 30/4/1975, thanh niên xung phong tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế.

Đối với thanh niên xung phong khắc phục hậu quả chiến tranh và xây dựng kinh tế giai đoạn sau năm 1975 do trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, đội viên thanh niên xung phong đã được hưởng các chế độ, chính sách hiện hành của Nhà nước (kể từ khi nhập ngũ cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ) theo từng ngành nghề, lĩnh vực và địa bàn hoạt động cụ thể. Vì vậy, hiện nay Nhà nước chưa có chủ trương giải quyết chính sách đãi ngộ đối với đối tượng này.

Tuy nhiên, từ thực tế công tác giải quyết chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong và ý kiến của một số địa phương về việc đề xuất chính sách đối với thanh niên xung phong tham gia khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng kinh tế giai đoạn sau năm 1975, trong thời gian vừa qua, Bộ Nội vụ phối hợp với Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các cơ quan liên quan tổ chức khảo sát, xác định tiêu chí và để nghị các địa phương thống kê số liệu làm cơ sở để nghiên cứu chính sách đối với đối tượng này.

2. Về chính sách bảo hiểm y tế đối với thanh niên xung phong

Căn cứ Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số Điều của Luật Bảo hiếm y tế thì việc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét để cựu thanh niên xung phong được hưởng Bảo hiểm y tế 100% như kiến nghị của cử tri tỉnh Thanh Hóa thuộc chức năng, nhiệm vụ của Bộ Y tế. Do vậy, đề nghị cử tri có Văn bản gửi đến Bộ Y tế để giải quyết theo thẩm quyền./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:


Tin cùng chuyên mục

 Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa
  374 người đã bình chọn
  Thống kê truy cập
  Thống kê: 3.383.193
  Trong năm: 994.115
  Trong tháng: 90.100
  Trong tuần: 17.630
  Trong ngày: 1.340
  Online: 78