Cử tri đề nghị Bộ Xây dựng xem xét bổ sung định mức cho suất đầu tư đối với nhà máy nước có công suất dưới 40.000m3/ngày-đêm để có cơ sở xác định sơ bộ tổng mức đầu tư xây dựng công trình. Đồng thời bổ sung giá xây dụng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình đối với tuyến ống cấp nước cho đường ống HDPE có đường kính từ DN20mm đến DN600mm và đường ống thép có đường kính từ DN40mm đến DN600mm để có cơ sở xác định sơ bộ tổng mức đầu tư xây dựng công trình; nghiên cứu và công bố Suất vốn đầu tư xây dựng công trình cho công trình Cụm công nghiệp theo Quyết định số 510/QĐ-BXD ngày 19/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về Công bố Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2022".

Ngày 22/01/2024, Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 325/BXD-KTXD về việc trả lời kiến nghị cử tri gửi đến trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, cụ thể như sau:

Danh mục các chỉ tiêu suất vốn đầu tư xây dựng công trình trong Tập Suất vốn đầu tư do Bộ Xây dựng công bố hàng năm được căn cứ theo quy định về phân cấp, phân loại công trình kèm theo tiêu chuẩn, quy chuẩn tương ứng và các quy định khác có liên quan tương ứng với từng thời kỳ.

Bộ Xây dựng xin ghi nhận kiến nghị của cử tri tỉnh Thanh Hóa để nghiên cứu, rà soát, bổ sung trong quá trình hoàn thiện các chỉ tiêu suất vốn đầu tư xây dụng và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:


Tin cùng chuyên mục

 Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa
  323 người đã bình chọn
  Thống kê truy cập
  Thống kê: 3.095.143
  Trong năm: 966.009
  Trong tháng: 98.551
  Trong tuần: 22.746
  Trong ngày: 2.893
  Online: 175