Ngày 26/4, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi giám sát tại UBND thành phố Sầm Sơn về việc cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 – 2021. Cùng tham gia đoàn giám sát có đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh.

Trước khi làm việc với UBND thành phố Sầm Sơn, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh đã đi kiểm tra việc giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tại UBND phường Bắc Sơn và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại UBND thành phố Sầm Sơn.

Giai đoạn 2018 - 2021 UBND thành phố Sầm Sơn đã ban hành nhiều Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC), Kế hoạch kiểm soát TTHC để triển khai thực hiện; ban hành các văn bản chỉ đạo, cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị nhằm thực hiện nhiệm vụ CCHC. Đặc biệt đã ban hành Quyết định số 1550 về thực hiện “Khâu đột phá về cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước, phục vụ tốt nhất nhu cầu của doanh nghiệp và nhân dân”. Phương thức lãnh đạo điều hành có bước chuyển biến mới, CCHC được nâng lên, tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức đến giao dịch.

Công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến về CCHC được quan tâm thực hiện, góp phần tạo chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người dân, doanh nghiệp về vai trò, tầm quan trọng của CCHC đối với phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Giai đoạn 2018 - 2021, UBND thành phố đã tiếp nhận giải quyết 343,649 hồ sơ, của 321 thủ tục; số hồ sơ trả đúng hạn là 343,099 hồ sơ đạt 99,8%.

Thảo luận tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn giám sát và lãnh đạo Sở đã làm rõ một số nội dung về công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức; kết quả giải quyết TTHC; nguyên nhân, trách nhiệm của những tồn tại, hạn chế; …

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh phát biểu kết luận buổi giám sát

Phát biểu kết luận tại đơn vị chịu sự giám sát, đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh đánh giá cao kết quả, những chuyến biến trong thực hiện nhiệm vụ CCHC của UBND thành phố Sầm Sơn thời gian qua. Để làm tốt công tác CCHC, đồng chí Trưởng đoàn giám sát đề nghị trong thời gian tới UBND thành phố Sầm Sơn cần tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao công tác CCHC, có kế hoạch giải pháp cụ thể để cải thiện nâng cao điểm số CCHC của thành phố, phải xem CCHC là khâu đột phá của Sầm Sơn, cải cách TTHC một cách sâu rộng, toàn diện, xuất phát từ lợi ích của người dân, doanh nghiệp; lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo đánh giá chất lượng phục vụ; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin cải cách xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền về CCHC, cải cách TTHC trên địa bàn thành phố…

Đối với các đề xuất, kiến nghị của UBND thành phố Đoàn giám sát sẽ tiếp thu, tổng hợp để báo cáo HĐND trong kỳ họp tới.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:


Tin cùng chuyên mục

 Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa
  226 người đã bình chọn
  Thống kê truy cập
  Thống kê: 1.504.699
  Trong năm: 243.565
  Trong tháng: 63.367
  Trong tuần: 11.811
  Trong ngày: 150
  Online: 40