Ngày 27/4, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi giám sát tại Sở Công thương và UBND huyện Thiệu Hoá về việc cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 – 2021. Cùng tham gia đoàn giám sát có đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh.

Giai đoạn 2018 -2021 các đơn vị đã  bám sát các đề án, chương trình, kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) của Trung ương và của tỉnh để triển khai thực hiện tại đơn vị. Ban hành nhiều kế hoạch CCHC, kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) để triển khai thực hiện; ban hành các văn bản chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện công tác cải cách hành chính. Thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn các phòng, ban triển khai thực hiện có trọng tâm, trọng điểm kế hoạch CCHC đã ban hành; tăng cường thanh tra công vụ, kiểm tra giám sát nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm và tăng cường kỷ cương hành chính; thường xuyên kiểm tra tiến độ xử lý hồ sơ, giải quyết TTHC cho các tổ chức, cá nhân.

Các đại biểu tham dự giám sát tại huyện Thiệu Hóa

Công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến về CCHC được quan tâm thực hiện thông qua nhiều hình thức góp phần tạo chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người dân, doanh nghiệp về vai trò, tầm quan trọng của CCHC đối với phát triển kinh tế - xã hội địa phương và của tỉnh.

Việc công khai các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các địa phương, đơn vị được thực hiện theo đúng quy định. Sau khi UBND tỉnh công bố các TTHC, toàn bộ nội dung, yêu cầu hồ sơ, quy trình, thời gian, mức phí và lệ phí thực hiện TTHC được công khai theo quy định.

Tại huyện Thiệu Hoá đã có 15 sáng kiến về cải cách hành chính và được Hội đồng khoa học sáng kiến huyện công nhận có phạm vi áp dụng trên địa bàn huyện.

Các đại biểu tham dự giám sát tại Sở Công thương

Tại Sở Công thương đã tin học hóa các TTHC đang áp dụng tại cơ quan Sở, 100% cán bộ, công chức được cấp tài khoản công vụ và Email điện tử, nên việc chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo và thực hiện nhiệm vụ của các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Sở được thực hiện trên môi trường mạng, tiết kiệm và giảm việc sử dụng văn bản giấy.

Thảo luận tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn giám sát và các đơn vị đã làm rõ một số nội dung về các chỉ số CCHC; công tác chỉ đạo, điều hành CCHC; công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức; kết quả giải quyết TTHC; phương pháp xác định chỉ số hài lòng của tổ chức, công dân đối với việc giải quyết TTHC; việc khắc phục những tồn tại, hạn chế sau kiểm tra CCHC…

Đồng chí Lê Thị Hương, Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh phát biểu tại buổi giám sát

Kết luận buổi giám sát tại các đơn vị chịu sự giám sát, đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh đánh giá cao kết quả, những chuyến biến trong thực hiện nhiệm vụ CCHC của các đơn vị trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh: CCHC, trọng tâm là cải cách TTHC là nhiệm vụ quan trọng, là khâu đột phá để tạo mội trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn. Để góp phần cùng cả tỉnh hoàn thành mục tiêu này, đồng chí Trưởng đoàn giám sát đề nghị trong thời gian tới các đơn vị cần tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao công tác CCHC, có kế hoạch giải pháp cụ thể để cải thiện nâng cao điểm số CCHC, cải cách TTHC một cách sâu rộng, toàn diện, xuất phát từ lợi ích của người dân, doanh nghiệp; lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo đánh giá chất lượng phục vụ; tăng cường công tác tuyên truyền về CCHC, cải cách TTHC; đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin cải cách xây dựng và phát triển chính quyền điện tử hướng tới việc xây dựng nên hành chính hiện đại, công khai, minh bạch.

Đối với các đề xuất, kiến nghị của các đơn vị Đoàn giám sát sẽ tiếp thu, tổng hợp để báo cáo HĐND trong kỳ họp tới.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:


Tin cùng chuyên mục

 Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa
  226 người đã bình chọn
  Thống kê truy cập
  Thống kê: 1.504.648
  Trong năm: 243.565
  Trong tháng: 63.367
  Trong tuần: 11.811
  Trong ngày: 99
  Online: 26