Chiều ngày 04/5, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi giám sát tại UBND thị xã Nghi Sơn về việc cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2021. Cùng tham gia đoàn giám sát có đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ, Sở Tư pháp và Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa.

Trước khi làm việc với UBND thị xã, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh đi khảo sát làm việc với bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của phường Hải Hòa và bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của thị xã.

                                           Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh khảo sát việc tiếp nhận và trả kết quả                                             của phường Hải Hòa và bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của thị xã Nghi Sơn

Trong những năm UBND các cấp của thị xã đã xây dựng và ban hành kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) đầy đủ, kịp thời báo cáo sở Nội vụ, UBND tỉnh đúng quy định. Từ năm 2018 - 2021, thị xã đã ban hành 103 văn bản về CCHC (trong đó: Năm 2018 là 22 văn bản; năm 2019 là 30 văn bản; năm 2020 là 22 văn bản; năm 2021 là 29 văn bản) để triển khai thực hiện; ban hành các văn bản chỉ đạo, cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị.

Việc ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC luôn được quan tâm chỉ đạo thực hiện, từ năm 2018 đến 2021 thực hiện kiểm tra tại 49 đơn vị, số vấn đề phát hiện qua kiểm tra là 17 vấn đề và đã xử lý xong 17 vấn đề. Để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức, cá nhân trong giải quyết TTHC, thị xã đã yêu cầu các phòng, ban và UBND các xã, phường rà soát tất cả các thủ tục đang thực hiện. Sau rà soát, số TTHC thuộc thẩm quyền bãi bỏ, thay thế là 70 TTHC.

UBND thị xã thực hiện công khai thủ tục hành chính nghiêm túc, theo đúng quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP. 100% TTHC sau khi được công bố thuộc thẩm quyền giải quyết dều được niêm yết công khai bằng bảng giấy tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp, công khai trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Thường xuyên cập nhật đầy đủ các TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và đưa vào thực hiện tại bộ phận Một cửa.

Số TTHC giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, một cửa liên thông hiện đại của huyện được công bố, công khai là 330 thủ tục. Dịch vụ công mức độ 3, 4 là 144 thủ tục. Tỷ lệ hồ sơ TTHC do UBND cấp huyện tiếp nhận được giải quyết đúng hẹn đạt 98%; số hồ sơ do UBND cấp xã, phường tiếp nhận đã được giải quyết đúng hẹn là 99%.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại hạn chế như: Công tác cập nhật TTHC mới, thay thế, bổ sung, bãi bỏ giữa cơ sở dữ liệu tại cổng dịch vụ công tỉnh Thanh Hóa và cổng dịch vụ công quốc gia chưa đồng bộ và thống nhất dẫn đến lúng túng trong quá trình áp dụng. Việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong việc giải quyết TTHC chưa thật sự hiệu quả, do khả năng tiếp cận thông tin, trình độ, phương tiện máy móc ứng dụng công nghệ thông tin của người dân còn hạn chế; việc thực hiện TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích kết quả chưa cao, do tâm lý muốn gửi hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp.

Đồng chí Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận buổi giám sát

Sau khi nghe ý kiến tham gia của các thành viên Đoàn giám sát, của các thành viên mời dự và ý kiến giải trình của UBND thị xã, đồng chí Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao kết quả đạt được của thị xã trong thời gian qua, đặc biệt là sự quan tâm của các cấp chính quyền trong việc thực hiện cải cách hành chính tại địa phương, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính. Để làm tốt công tác cải cách hành chính, đồng chí đề nghị trong thời gian tới thị xã tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao công tác cải cách TTHC trên các lĩnh vực, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền về CCHC, trọng tâm là TTHC trên địa bàn, tạo niềm tin cho người dân trong việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:


Tin cùng chuyên mục

 Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa
  226 người đã bình chọn
  Thống kê truy cập
  Thống kê: 1.505.073
  Trong năm: 243.565
  Trong tháng: 63.367
  Trong tuần: 11.811
  Trong ngày: 524
  Online: 239