Cử tri đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu trình Chính phủ nghiên cứu sớm có hướng dẫn thực hiện Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng cụ thể như: Quy định về giải quyết hưởng thêm chế độ trợ cấp đối với thương binh (Điều 43, 44), nguyên tắc thực hiện công nhân bệnh binh cho phù hợp (Điều 47); bổ sung thời hạn giám định y khoa để địa phương thực hiện thủ tục hành chính theo quy định (Điều 26); điều chỉnh thời hạn niêm yết tối thiểu đối với các trường hợp đề nghị công nhận liệt sĩ, thương binh; điều chỉnh đối tượng áp dụng nuôi dưỡng tập trung để các địa phương tổ chức triển khai thực hiện (Điều 111), hồ sơ, thủ tục giải quyết phụ cấp đặc biệt hằng tháng đối với thương binh có tỷ lệ tổn thương có thể từ 81% trở lên, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên (Điều 117)...

Ngày 05/8/2022, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có Văn bản số 2944/BLĐTBXH-VP về việc trả lời kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, cụ thể như sau:

1. Quy định về giải quyết hưởng thêm chế độ trợ cấp đối với thương binh (Điều 43,44).

Hồ sơ, thủ tục hưởng thêm chế độ đối với thương binh đồng thời là bệnh binh và thương binh đồng thời là người hưởng chế độ mất sức lao động được quy định cụ thể tại Điều 43, Điều 44 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ.

Theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật Thông tư không được quy định thủ tục hành chính. Do vậy, không có cơ sở để Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng Thông tư hướng dẫn Điều 43, Điều 44 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 như kiến nghị của cử tri.

2. Điều chỉnh thời hạn niêm yết tối thiểu đối với các trường hợp đề nghị công nhận liệt sĩ, thương binh, điều chỉnh đối tượng áp dụng nuôi dưỡng tập trung để các địa phương tổ chức triển khai thực hiện (Điều 111).

- Về thời hạn niêm yết tối thiểu đối với các trường hợp đề nghị công nhận liệt sĩ.

Căn cứ Điều 74 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP quy định thời hạn niêm yết thông báo tối thiểu là 40 ngày đối với trường hợp đề nghị công nhận liệt sĩ.

Căn cứ Điều 77, Điều 79, Điều 81 quy định thời hạn niêm yết thông báo tối thiểu là 40 ngày đối với trường hợp đề nghị công nhận thương binh.

Do vấn đề cử tri đề nghị điều chỉnh không rõ, vì vậy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội không có cơ sở để trả lời cụ thể.

- Điều chỉnh đối tượng áp dụng nuôi dưỡng tập trung để các địa phương tổ chức triển khai thực hiện (Điều 111).

Tại Điều 111, Nghị định số 131/2021/NĐ-CP quy định rất rõ đối tượng áp dụng nuôi dưỡng tập trung thương binh, bệnh binh theo đó: Thương binh, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên có tỷ lệ thương tật, bệnh tật đặc biệt nặng nếu sống cô đơn thì được Nhà nước nuôi dưỡng tập trung.

Do vấn đề cử tri đề nghị điều chỉnh không rõ, vì vậy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội không có cơ sở để trả lời cụ thể.

3. Hồ sơ, thủ tục giải quyết phụ cấp đặc biệt hằng tháng đối với thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên, (Điều 117)....

Căn cứ Điều 117, Nghị định số 131/2021/NĐ-CP theo đó hồ sơ, thủ tục giải quyết phụ cấp đặc biệt hằng tháng đối với thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên được thực hiện như sau:

- Cá nhân làm đơn đề nghị gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi thường trú kèm bản tóm tắt bệnh án điều trị thể hiện cụt hoặc liệt hoàn toàn hai chi trở lên; mù hoàn toàn hai mắt; tâm thần nặng dẫn đến không tự lực được trong sinh hoạt của bệnh viện tuyến huyện hoặc trung tâm y tế cấp huyện hoặc tương đương trở lên (bao gồm cả bệnh viện quân đội, công an).

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 12 ngày kể từ ngày nhận đủ các giấy tờ nêu trên, có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu hồ sơ đang lưu tại Sở, thẩm định hồ sơ, ban hành quyết định điều chỉnh trợ cấp, phụ cấp ưu đãi theo Mẫu số 60 Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-CP và thực hiện chi trả trợ cấp, phụ cấp đặc biệt hằng tháng./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:


 Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa
  370 người đã bình chọn
  Thống kê truy cập
  Thống kê: 3.271.254
  Trong năm: 975.234
  Trong tháng: 88.192
  Trong tuần: 17.860
  Trong ngày: 835
  Online: 85