Cử tri đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu, tham mưu trình Chính phủ xem xét, điều chỉnh Tiêu chí số 171 theo Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chỉnh phủ về ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 cho phù hợp với điều kiện của các huyện khu vực miền núi Thanh Hóa tương đương với khu vực Trung du miền núi phía Bắc và vùng Tây nguyên.

Ngày 11/8/2022, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Văn bản số 5259/BNN-VPĐP về việc trả lời kiến nghị cử tri gửi tới trước kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV, cụ thể như sau:

Tại Điều 1, Quyết định số 318/QD-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 – 2025 đã quy định “Đối với các xã đặc biệt khó khăn, xã an toàn khu thuộc huyện nghèo và huyện vừa thoát nghèo giai đoạn 2018 - 2020, mức đạt chuẩn nông thôn mới hoặc đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao được áp dụng theo quy định đạt chuẩn đối với vùng Trung du miền mà phía Bắc". Do vậy, đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoả chỉ đạo, rà soát, xác định danh sách các xã khu vực miền núi Thanh Hoá nằm trong danh sách các xã đặc biệt khó khăn, xã an toàn khu thuộc huyện nghèo và huyện vừa thoát nghèo giai đoạn 2018-2020 để áp dụng mức đạt chuẩn nông thôn mới hoặc đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo quy định đạt chuẩn đối với vùng Trung du miền núi phía Bắc./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:


 Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa
  374 người đã bình chọn
  Thống kê truy cập
  Thống kê: 3.383.409
  Trong năm: 994.331
  Trong tháng: 90.100
  Trong tuần: 17.630
  Trong ngày: 1.556
  Online: 57