Cử tri đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo có hướng dẫn cụ thể về việc xác định cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông theo Thông từ số 01,02,03,04/2021 TT-BGDĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ngày 26/8/2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Văn bản số 4106/BGDĐT-NGCBQLGD về việc trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Thanh Hóa gửi tới trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, cụ thể như sau:

 

Thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao tại điểm a khoản 1 Điều 12 Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang nghiên cứu, xây dựng Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong trường mầm non, phổ thông công lập. Cho tới khi có hướng dẫn mới, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị cử tri kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền tại địa phương giữ nguyên cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp mà trường mầm non, phổ thông công lập đã xác định và được phê duyệt gần nhất tại Đề án vị trí việc làm của đơn vị. Trường hợp cần thiết phải điều chỉnh về cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị cử tri kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền chỉ đạo các trường mầm non, phổ thông công lập điều chỉnh Đề án vị trí việc làm theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 106/2020/NĐ-CP bảo đảm phù hợp với đặc điểm vùng miền và từng cơ sở giáo dục./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:


 Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa
  374 người đã bình chọn
  Thống kê truy cập
  Thống kê: 3.383.494
  Trong năm: 994.416
  Trong tháng: 90.100
  Trong tuần: 17.630
  Trong ngày: 1.641
  Online: 80