Cử tri đề nghị Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội sớm tham mưu cho Chính phủ xem xét sửa đổi, bổ sung Nghĩ định số 21/2016/NĐ-CP ngày 31/3/2016 của Chính phủ quy định thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về đóng Bảo hiểm xã hội theo hưởng mở rộng thêm thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính cho Giám đốc Bảo hiểm xã hội cấp huyện, nhằm từng bước khắc phục tình trạng nợ đóng bảo hiểm trong các doanh nghiệp.

Ngày 05/8/2022, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội đã có Văn bản số 2885/BLĐTBXH-VP về việc trả lời kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, cụ thể như sau:

Theo Điều 52 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020) thì những chủ thể được quy định tại các điều từ 39 đến 51 của Luật này (trong đó có: Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Giám đốc Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh) “có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực, ngành mình quản lý". Luật Xử lý vi phạm hành chính không quy định “thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính cho Giám đốc Bảo hiểm xã hội quận, huyện”.

Do đó, việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 21/2016/NĐ-CP ngày 31/3/2016 của Chính phủ về việc quy định thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội theo hướng mở rộng thêm thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính cho Giám đốc bảo hiểm xã hội quận, huyện sẽ không phù hợp với quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính cũng như không bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:


 Bình luận


Mã xác thực không đúng.
   Bình chọn
  Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thanh Hóa
  374 người đã bình chọn
  Thống kê truy cập
  Thống kê: 3.383.358
  Trong năm: 994.280
  Trong tháng: 90.100
  Trong tuần: 17.630
  Trong ngày: 1.505
  Online: 22